Goed arbobeleid opstellen zonder hulp arbocatalogus

5 mei 2022 | Door redactie

Niet voor elke branche of sector is een arbocatalogus beschikbaar. Toch is het ook dan mogelijk een goed beleid voor gezond en veilig werken op te stellen. Ook het maken van een RI&E en een plan van aanpak zijn mogelijk zonder een arbocatalogus te gebruiken.

Organisaties die geen gebruik kunnen maken van een arbocatalogus, kunnen wel degelijk een goed arbobeleid maken en een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E, tool). Zij zullen alleen meer zelf moeten onderzoeken omdat ze niet beschikken over branchespecifieke informatie. Maar het kan ook zijn dat er wel een catalogus is, maar dat deze niet alle risico’s behandelt die in de eigen organisatie voorkomen. Ook dan moet de preventiemedewerker (tool) meer zelf uitzoeken om de risico-inventarisatie te maken. Dat betekent niet dat hij het wiel helemaal opnieuw moet uitvinden. Het is altijd mogelijk om te kijken naar branches waar vergelijkbare risico’s spelen. Daarnaast kunnen brancheverenigingen soms een branchegerichte aanpak hebben die geen arbocatalogus is, maar wel oplossingen bevat.

Meer controles door Arbeidsinspectie

Hoewel het niet verplicht is om de arbocatalogus te gebruiken, is het wel zo dat de Nederlandse Arbeidsinspectie strenger of vaker controleert (infographic) in branches die geen arbocatalogus hebben. Dat is helemaal het geval als in die betreffende branche grote risico’s spelen. Een slecht arbobeleid en een onvolledige RI&E kunnen dan grote gevolgen hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. De Arbeidsinspectie voert bij dit soort organisaties dan ook vaker onaangekondigde controles uit. Bij de controles is de arbocatalogus van de betreffende branche of sector wel leidend. Dat betekent dat de inspecteurs kijken of de maatregelen die de organisatie neemt, hetzelfde beschermingsniveau bieden. Heeft de werkgever de arbocatalogus van een andere branche als inspiratie of input gebruikt, dan is dat niet voldoende als garantie dat alles in orde is.