Makkelijker door de controle met een arbocatalogus

Organisaties met een arbocatalogus hebben een streepje voor. In de arbocatalogus staan oplossingen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, toegespitst op de specifieke risico’s in een branche of sector. Inspectie SZW is verantwoordelijk voor de keuring.

11 januari 2019 | Door redactie

De arbocatalogus (tools) is een document waarin de sociale partners op sectorniveau het arbobeleid vorm en inhoud geven. Het doel ervan is een bijdrage leveren aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Iedereen moet erin kunnen vinden hoe hij veilig kan werken. In de arbocatalogus kunnen oplossingen staan voor alle risico’s binnen een branche, sector of organisatie. Er zijn ook deelcatalogi, die één of enkele risico’s behandelen. Gebruikers kunnen hun ervaringen doorgeven via de brancheorganisatie zodat de catalogi in ontwikkeling blijven.

Voldoen aan de wet met de arbocatalogus

Inspectie SZW keurt een arbocatalogus niet alleen voordat deze ingaat, maar gebruikt hem daarna ook als leidraad bij controles. Als de preventiemedewerker of werkgever een oplossing uit de catalogus juist toepast, mag hij ervan uitgaan dat hij voldoet aan de wet. U kunt dus vooraf redelijk inschatten op welke punten u controle kunt verwachten. Branches met arbocatalogus zullen normaal gesproken minder frequent bezoek krijgen van de inspectie. Een sector zonder arbocatalogus loopt juist het risico dat de Inspectie besluit tot intensiever en frequenter onderzoek.