Nieuwe norm verlichting op de werkplek in de maak

Er is een ontwerp voor een nieuwe norm voor werkplekverlichting gepubliceerd. In het voorstel heeft NEN nu voor het eerst ook een bovengrens voor de verlichtingssterkte aangegeven. Belanghebbenden kunnen tot 27 september 2019 commentaar geven op het ontwerp.

8 augustus 2019 | Door redactie

In de op dit moment nog actuele NEN-norm NEN-EN 12464-1:2012 worden minimale verlichtingseisen voor werkplekken (tool) gehanteerd. Het Normalisatie-Instituut heeft echter een nieuwe versie van deze norm ontwikkeld. Hierin is ook een bovengrens voor verlichting op de werkplek opgenomen. Verlichting die volgens de NEN-norm wordt gecreëerd, moet tussen deze twee waarden blijven. Daarbinnen zijn mogelijkheden om de ontwerpeisen aan individuele werknemers aan te passen. Ook geeft de nieuwe norm informatie over de visuele en niet-visuele effecten van werkplekverlichting, zoals invloed op de productiviteit, op de biologische klok en het welbevinden.

Niet per ruimte maar per taakgebied

Veel Arbo-catalogi maken gebruik van de huidige NEN-norm voor verlichting op de werkplek. Ook in de nieuwe versie worden de eisen niet per ruimte maar per taakgebied opgesteld. Een technisch tekenaar heeft bijvoorbeeld een ander verlichtingsniveau nodig dan iemand die de receptie bemant. De aanpassingen in NEN-EN 12464-1:2012 zijn op dit moment nog in het consultatiestadium. Dit betekent dat belanghebbenden er nog commentaar op kunnen geven. De termijn daarvoor staat open tot 27 september 2019.