Werken met een arbocatalogus voor beter arbobeleid

Door gebruik te maken van een arbocatalogus, hoeven werkgevers niet het wiel opnieuw uit te vinden. In een arbocatalogus staan de belangrijkste arbeidsrisico’s en oplossingen uit een bepaalde sector. Inspectie SZW toetst de geldigheid.

8 november 2019 | Door redactie

De Arbowet laat veel ruimte voor eigen invulling. Daardoor kunnen werkgevers en werknemers het arbobeleid voeren dat het beste past bij de risico’s en arbeidsomstandigheden in hun eigen organisatie. Dat is prettig – arbo is immers vaak maatwerk –  maar kan ook lastig zijn. En tijdrovend. Daarom is er de arbocatalogus. Daarin maken sociale partners op sectorniveau afspraken over het arbobeleid. Zij bepalen zelf welke oplossingen geschikt zijn. In de arbocatalogus kunnen oplossingen staan voor alle risico’s binnen een bepaalde branche, sector of organisatie. Er zijn ook deelcatalogi, die één of enkele risico’s behandelen.

Arbocatalogus bevat risico’s en maatregelen

Een mooi voorbeeld van het nut van de arbocatalogus is die van de zorgsector. Of er nu sprake is van een regionaal of een academisch ziekenhuis, in alle ziekenhuizen spelen zowel fysieke belasting als psychosociale arbeidsbelasting(PSA) een rol. Onlangs is de arbocatalogus Beter met arbo vernieuwd.  In deze arbocatalogus zijn alle arbeidsrisico’s terug te vinden die veel voorkomen in ziekenhuizen, dus niet alleen werken met gevaarlijke stoffen, straling en fysieke belasting, maar ook ongewenst gedrag en werkdruk. Werkgevers en werknemers vinden erin hoe je een risico herkent, beoordeelt (hoog of laag) en welke maatregelen er zijn om het risico weg te nemen of te beperken.

 Arbocatalogus niet wettelijk verplicht

Het is niet wettelijk verplicht om een arbocatalogus te hebben. Ook voor de uitvoering zijn geen regels, behalve dat de inhoud niet in strijd mag zijn met de wet. Het is wel een voorwaarde dat de betrokken organisaties het eens zijn over de vorm en inhoud. Elke arbocatalogus moet worden getoetst door Inspectie SZW. Die kijkt onder andere of de arbocatalogus beschikbaar is voor de werknemers en werkgevers in de sector en of de oplossingen voldoen aan de doelvoorschriften uit de Arbowet. Een arbocatalogus is sinds juni 2019 niet meer voor onbepaalde tijd geldig maar voor maximaal zes jaar. Daarna moet de arbocatalogus opnieuw getoetst worden.

Bijlagen bij dit bericht