Mag ons bedrijf een arbocatalogus van een andere branche gebruiken?

24 juli 2019

Voor onze branche is geen specifieke arbocatalogus beschikbaar. Is het ook mogelijk om voor ons kantoor een andere arbocatalogus te gebruiken?

Het is niet verboden om gebruik te maken van een arbocatalogus uit een andere branche. De meeste arbocatalogi zijn openbaar en kunt u raadplegen via arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi. Er zijn ongetwijfeld een aantal catalogi die goed op uw organisatie aansluiten.

Toepasselijk

Bedenk wel dat er bij organisaties in andere branches andere gevaren zijn dan in uw branche. U kunt dus onderdelen ‘lenen’ van andere arbocatalogi, maar u moet zelf onderzoeken of u daarmee alle arborisico’s in kaart brengt die in uw organisatie spelen. Inspectie SZW zal die geleende catalogus namelijk niet gebruiken bij een controle. Beeldschermwerk is een goed voorbeeld van een algemeen risico. Het maakt niet uit of dat beeldscherm op een bureau in een IT-bedrijf staat of in een kantoor van een advocaat. Dat onderdeel kunt u dus toepassen op uw organisatie. Hetzelfde geldt voor het gebouw waar u in werkt. Ook in andere branches vindt werk in kantoren plaats. Dezelfde risico’s zijn van toepassing en ook die onderdelen kunt u testen op bruikbaarheid. Vindt u een toepasselijke arbocatalogus uit een andere branche, dan kunt u dus met de directie en de ondernemingsraad afspreken dat u die gaat gebruiken. Let wel altijd op of uw organisatie ook nog andere risico’s heeft die u moet opnemen in uw plan van aanpak. Ook moeten de maatregelen aansluiten bij uw sector of werksoort.