Arbodienst moet gecertificeerd zijn

Een werkgever moet een goed arbo- en verzuimbeleid voeren. Hij moet zich hierbij laten ondersteunen door een arbodienst. Deze arbodienst moet gecertificeerd zijn. Het certificaat verzekert de werkgever ervan dat de arbodienst aan de eisen voldoet die de wet stelt.

7 mei 2019 | Door redactie

De Arbowet vereist dat een werkgever een contract afsluit met een gecertificeerde arbodienst. Een kwart van de werkgevers voldoet hier volgens cijfers van TNO niet aan en is dus in overtreding. Als Inspectie SZW ontdekt dat een organisatie geen contract met een gecertificeerde arbodienst heeft, krijgt de organisatie een waarschuwing. Bij herhaalde overtreding volgt een boete. Deze varieert van € 150 voor een organisatie met minder dan vijf werknemers tot € 1.500 voor een organisatie met 500 of meer werknemers.

Arbodienst moet taken Arbowet kunnen uitvoeren

Om een certificaat te behalen als arbodienst, moet de dienst laten zien in staat te zijn om de wettelijke taken uit te voeren. Deze taken zijn:

  • het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • het adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers;
  • het uitvoeren van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek;
  • het uitvoeren van een aanstellingskeuring; en
  • het uitvoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur.

De Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodienst (SBCA) houdt bij welke arbodiensten gecertificeerd zijn. Werkgevers die op zoek zijn naar een arbodienst, kunnen op de website van de SBCA nagaan welke arbodiensten gecertificeerd zijn.

Vangnetregeling of maatwerkregeling

De meeste werkgevers vallen onder de ‘vangnetregeling’, waarin de verplichting geldt om een basiscontract te sluiten met een gecertificeerde arbodienst (artikel 14a Arbowet). Hiernaast bestaat de ‘maatwerkregeling’, waarin de werkgever zelf kan bepalen door welke deskundigen hij zich laat ondersteunen (artikel 14 Arbowet). Om voor de maatwerkregeling in aanmerking te komen, moet de personeelsvertegenwoordiging of de ondernemingsraad schriftelijk akkoord gaan. De keuze voor de maatwerkregeling kan ook zijn vastgelegd in de cao. Deze voorwaarden zijn bepaald in artikel 17 van de Arbowet.