Bedrijfsarts en casemanager zitten in de lift

13 februari 2015 | Door redactie

Bedrijfsartsen en casemanagers van arbodiensten krijgen goede beoordelingen van werknemers. Werknemers vinden dat arbodiensten vertrouwelijk omgaan met hun medische gegevens en dat bedrijfsartsen de zieke werknemers serieus nemen, duidelijk zijn en de gemaakte afspraken nakomen.

Uit onderzoek van brancheorganisatie OVAL (Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) blijkt dat de tevredenheid over de bedrijfsarts en de casemanager van de arbodienst in 2014 is toegenomen ten opzichte van 2013. Het onderzoek is gehouden onder 1.000 werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een arbodienst.
Uit de resultaten blijkt dat 68% (zeer) tevreden is over de arbodienst. De tevredenheid over de bedrijfsarts is gestegen van 75% in 2013 naar 81% in 2014. Van de werknemers vindt 76% dat de bedrijfsarts vertrouwelijk omgaat met medische gegevens. Over de onafhankelijkheid is 67% van de werknemers (zeer) tevreden en 20% ‘niet tevreden, niet ontevreden’. De overige cijfers vindt u terug in de infographic (pdf) van het onderzoek.

Verzuimbegeleiding werknemers in opspraak

In het bericht ‘Medische gegevens toch veilig bij de arbodienst’ kunt u de resultaten van het onderzoek over 2013 lezen. In 2013 raakte de verzuimbegeleiding van werknemers in opspraak, omdat arbodiensten medische gegevens zouden doorgeven aan werkgevers. Ook gaven casemanagers onterecht medische adviezen en zouden bedrijfsartsen niet onafhankelijk zijn. FNV Bondgenoten opende daarop het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Daarover kunt u meer lezen in het bericht ‘Begeleiding bij verzuim is ver onder de maat’.

Instemmingsrecht bij keuze arbodienst

Ook in uw eigen organisatie is het verstandig om de ervaringen met de arbodienst te monitoren. Hoort u regelmatig klachten onder de achterban van de OR, trek dan aan de bel bij de bestuurder. Vergeet niet dat uw instemmingsrecht van toepassing is bij de keuze van de arbodienst. In het bericht ‘Straks kiest de OR de preventiemedewerker’ kon u al lezen dat uw achterban straks mogelijk recht krijgt op een second opinion bij twijfel over het oordeel van de eigen bedrijfsarts.