Behoeften en risico’s organisatie bepalen keuze arbodienst

Voor het kiezen van een arbodienstverlener is het zaak de eigen behoeften en de risico’s in kaart te brengen. Daarvoor moeten werkgever en arboprofessional in kaart brengen wat zij van de arbodienstverlening verwachten en welke rol zij zelf willen spelen.

20 november 2020 | Door redactie

Voordat een organisatie de keuze maakt voor een bepaalde arbodienst, is het belangrijk om op een rij te zetten welke taken en verantwoordelijkheden de werkgever wil overlaten aan een externe arbodienstverlener (tool). De volgende vragen kunnen helpen om scherp te krijgen wat precies de behoefte van de organisatie is bij het inhuren van een arbodienst:

  • Wat is de visie van de organisatie als het gaat om arbeidsomstandighedenbeleid, preventie en  verzuim en re-integratie?
  • Zijn er brancheafspraken op dit terrein?
  • Wat zijn de specifieke omstandigheden en risico’s in de organisatie?
  • Wat wil de werkgever zelf doen en wat wil hij uitbesteden?

Visie arbodienst op verzuimbegeleiding

Ook is het belangrijk of de organisatie bepaalde doelstellingen heeft op het gebied van arbo- en verzuimbeleid? Is er een hoog verzuimpercentage en moet dat omlaag gebracht worden, dan is het handig om te vragen welke visie de arbodienst hierop heeft en welke expertise er in huis is. Ook is de benadering van zieke werknemers en de begeleiding bij re-integratie van belang. Hoe kijkt de arbodienst daarnaar? Hoe verloopt de communicatie met de zieke werknemer en kan de werkgever zich hierin vinden? Verzuim omlaag brengen is een ding, maar verzuim voorkomen is nog belangrijker. Wat doet de arbodienst op dit gebeid?

Bedrijfsarts belangrijkste schakel met arbodienst

De bedrijfsarts is veruit de belangrijkste schakel in de contacten met de arbodienstverlening. Iedere bedrijfsarts heeft zo zijn eigen benadering. Deze moet wel overeenkomen met de wensen en de cultuur van de eigen organisatie. Onafhankelijk van de wijze waarop de arbodienstverlening is vormgegeven in de eigen organisatie, blijft de rol van de bedrijfsarts cruciaal. Hij heeft in belangrijke mate invloed op de wijze waarop uw organisatie met verzuim omgaat.