Bind samen de strijd aan met technostress

1 mei 2015 | Door redactie

Niet iedereen is bestand tegen de gevolgen van technologische vernieuwingen. De invoering van nieuwe technologieën in het bedrijf kan bij sommige medewerkers voor stress zorgen. Het is aan de organisatie om deze technostress terug te dringen, maar u kunt daar een rol in spelen.

De technologische vooruitgang van het afgelopen decennium heeft vele voordelen, maar vergeet de nadelen niet. Technologie kan zorgen voor afhankelijkheid en een vervaagde grens tussen werk en privé. Sommige werknemers hebben hier moeite mee. Dit kan resulteren in een lagere productiviteit en slechtere gezondheid.

Technostress beperken

U kunt een rol spelen bij het in goede banen leiden van technische aanpassingen. Door aan de volgende zaken te denken, beperkt u technostress onder uw collega’s.

  • Zorg dat een arbospecialist in een vroeg stadium betrokken wordt bij de invoering van nieuwe software of apparatuur. Check of hier ook eindgebruikers bij betrokken worden.
  • Bij geautomatiseerde processen is taal een belangrijke factor. Hoe staat het met de taalvaardigheid van werknemers? Is daar bij de invoering van nieuwe technologie rekening mee gehouden? En zijn andere benodigde vaardigheden op voldoende niveau?
  • Maak samen met uw arbodienst of interne arbospecialist een protocol thuiswerken. Denk hierbij aan afspraken over werktijden, tijdregistratie, bereikbaarheid buiten werktijd en het privégebruik van de werktelefoon en -laptop.
  • De organisatie moet gaan voor een multidisciplinaire aanpak. Stress die wordt veroorzaakt door technologie kan alleen aangepakt worden als ICT en arbodeskundigen samen planmatig aan de slag gaan.