Deskundige ondersteuning arbotaken door arbodienst

De werkgever is volgens de Arbowet verplicht zich te laten bijstaan door een deskundige bij het uitvoeren van de wettelijke arbotaken. De werkgever kan hiervoor een arbodienst inschakelen. Hij maakt dan gebruik van de vangnetregeling.

5 mei 2020 | Door redactie

Als de werkgever ervoor kiest de hulp van een arbodienst (tool) in te schakelen, maakt hij gebruik van de vangnetregeling. Hij hoeft dan niet zelf op zoek te gaan naar de juiste deskundige, maar besteedt dat uit aan de arbodienst. Een arbodienst kan op twee manieren een rol spelen: ondersteunend en adviserend. Het is aan de werkgever om te bepalen wat het beste past bij de organisatie én bij de eigen deskundigheid. Helemaal vrijblijvend is de samenwerking niet. De Arbowet schrijft voor dat de werkgever voor een aantal wettelijke verplichtingen gecertificeerde deskundigen inschakelt.

Ondersteunen bij wettelijke verplichtingen

De Arbowet geeft een aantal verplichtingen waarvoor de werkgever moet samenwerken. Hij moet zich laten ondersteunen bij de volgende wettelijke verplichtingen:

  • toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en daarover adviseren;
  • bijstand bij verzuimbegeleiding;
  • uitvoeren van arbeidsgezondheidskundig onderzoek (ook wel PAGO genoemd);
  • het uitvoeren van aanstellingskeuringen (indien van toepassing).

Gecertificeerde kerndeskundigen inschakelen

De laatste drie verplichte onderdelen kunnen alleen uitgevoerd worden door een geregistreerde bedrijfsarts. Voor de toetsing van de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak kan de werkgever ook een van de andere gecertificeerde kerndeskundigen inschakelen:

  • de arbeids- en organisatiedeskundige;
  • de hogere veiligheidskundige;
  • de arbeidshygiënist.

De arbodienst heeft meestal alle kerndeskundigen in huis of kan deze voor de werkgever inschakelen.

Bijlagen bij dit bericht