Medewerkers zijn tevreden over arbodiensten

2 maart 2015 | Door redactie

Medewerkers zijn tevreden over bedrijfsartsen en casemanagers van arbodiensten. Ze vinden dat arbodiensten vertrouwelijk omgaan met hun medische gegevens en dat bedrijfsartsen de hun serieus nemen, duidelijk zijn en zich houden aan de gemaakte afspraken.

Uit onderzoek van brancheorganisatie OVAL (Organisatie voor vitaliteit, activering en loopbaan) blijkt dat de tevredenheid over de bedrijfsarts en de casemanager van de arbodienst in 2014 is toegenomen ten opzichte van 2013. Het onderzoek is gehouden onder 1.000 werknemers die na een ziekmelding in contact zijn gekomen met een arbodienst.
Uit de resultaten blijkt dat 68% (zeer) tevreden is over de arbodienst. De tevredenheid over de bedrijfsarts is gestegen van 75% in 2013 naar 81% in 2014. Van de werknemers vindt 76% dat de bedrijfsarts vertrouwelijk omgaat met medische gegevens. Over de onafhankelijkheid is 67% van de werknemers (zeer) tevreden en 20% ‘niet tevreden, niet ontevreden’. De overige cijfers vindt u terug in de infographic (pdf) van het onderzoek.

Verzuimbegeleiding raakte eerder in opspraak

In 2013 raakte de verzuimbegeleiding van werknemers in opspraak, omdat arbodiensten medische gegevens zouden doorgeven aan werkgevers. Ook gaven casemanagers onterecht medische adviezen en zouden bedrijfsartsen niet onafhankelijk zijn. FNV Bondgenoten opende daarop het Meldpunt Verzuimbegeleiding. Uit de resultaten (pdf) van het meldpunt bleek dat de privacy regelmatig werd geschonden door verzuimbedrijven, casemanagers en werkgevers. Ook het College Bescherming Persoonsgegevens ontving eerder al klachten over de werkwijze van verzuimbedrijven zoals u kon lezen in het bericht ‘Controleer de werkwijze van uw verzuimbureau’.

Verkeerdere werkwijze arbodienst kan leiden tot meer ziekteverzuim

Een verkeerdere werkwijze van bedrijfsartsen en casemanagers van arbodiensten kan leiden tot een toenemend ziekteverzuim binnen uw organisatie. U heeft er dus alle belang bij dat zij zich aan de gemaakte afspraken en geldende regels houden. Vraag uw medewerkers daarom regelmatig naar de werkwijze van bedrijfsartsen en casemanagers van arbodiensten en onderneem actie bij klachten.