Minimumeisen voor basiscontract arbodienst

29 december 2015 | Door redactie

Door de wijziging van de Arbowet moeten er basiscontracten met arbodienstverleners komen. Nu zijn er namelijk vele verschillende contracten die soms maar weinig voorzieningen bevatten. Voldoet een contract nog niet aan de eisen, dan hoeft het niet meteen te worden aangepast; er zal namelijk een overgangsrecht gelden.

In het basiscontract met de arbodienst komen de wettelijke minimumeisen te staan waarbij een arbodienstverlener betrokken moet zijn: toetsen van de RI&E (tools), begeleiding bij ziekte, aanbieden van (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek, eventuele aanstellingskeuringen en (nieuw) het bieden van de mogelijkheid aan werknemers om de bedrijfsarts te consulteren. Dat blijkt uit het wetsvoorstel (pdf) tot wijziging van de Arbowet. Ook moeten arbodienstverleners op professionele wijze hun werk kunnen doen. Daarom moet er in het contract aandacht zijn voor de nieuwe rechten en verplichtingen rondom de bedrijfsarts. In een basisplus contract kunnen werkgevers meer taken opnemen. De wijzigingen in de Arbowet hebben ook invloed op de positie van de preventiemedewerker.

Geen contract met arbodienst levert boete op

Er komt een overgangsrecht waardoor contracten die op het moment van inwerkingtreding van de gewijzigde wet niet voldoen aan de eisen, maximaal één jaar lang ongewijzigd mogen blijven. Inspectie SZW krijgt door het wetsvoorstel meer handhavingsmogelijkheden. Zo krijgt een werkgever direct een boete als hij geen contract heeft met een arbodienst. Nu krijgt hij eerst een waarschuwing.