Steeds minder klachten over arbodiensten

19 augustus 2015 | Door redactie

In 2014 zijn er minder klachten ingediend over arbodienstverleners dan in 2013. Dat blijkt uit het jaarverslag 2014 van de Geschillencommissie Arbodiensten. De klachten die wel ingediend zijn, gaan vooral over de onafhankelijkheid van de arbodienst van de werkgever.

Als u ontevreden bent over de dienstverlening van uw arbodienst, kaart u dit allereerst natuurlijk aan bij de arbodienstverlener zelf. Komt u er samen niet uit, dan kunt u gebruikmaken van de Geschillenregeling Arbodiensten. U dient uw geschil of klacht dan in via ga.klachtregeling.nl. Uit het jaarverslag van de Geschillencommissie Arbodiensten 2014 van branchevereniging OVAL blijkt dat er vorig jaar veel minder klachten ingediend zijn dan in 2013. 

Onafhankelijkheid van de arbodienst vaak ter discussie

In 2014 werden in totaal 25 klachten ingediend bij de geschillencommissie. Dat is voor het derde jaar op een rij een daling. Dat kan komen doordat er daadwerkelijk minder klachten zijn, maar ook doordat arbodiensten hun procedures voor interne klachtafhandeling verbeterd hebben.
Vorig jaar gingen de klachten voornamelijk over:

  • de houding van de bedrijfsarts of arbodienstverlener (onvoldoende onafhankelijk van de werkgever);
  • de bejegening van de bedrijfsarts of een andere medewerker van de arbodienst;
  • de inzet of zorgvuldigheid van de bedrijfsarts.