Stap voor stap naar goede afspraken met de arbodienst

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De taken van de arbodienst gaan veel verder dan alleen zieke werknemers controleren.

Het gaat ook om controle van de arbeidsomstandigheden, hulp bij verzuimbegeleiding en begeleiding van het traject als een werknemer moet re-integreren na een langdurige ziekte. Ook kan de arbodienst helpen bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. 

De ondernemingsraad (OR) moet met de keuze van een arbodienstverlener instemmen. Deze toolbox helpt u bij het kiezen van de juiste diensten van de arbodienst voor een optimale samenwerking.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap-voor-stap naar goede afspraken met de arbodienst

  Kies de juiste diensten voor een optimale samenwerking

  Arbodiensten helpen werkgevers om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De arbodienst kan verschillende diensten en specialismes aanbieden.

  De arbodienst beschikt kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeids- en organisatiekundige en de arbeidshygiënist. Maar ook diensten van een casemanager, arboverpleegkundige, arbeidsdeskundige en meer zijn mogelijk. Hiermee kan de arbodienst u veel werk uit handen nemen. In deze toolbox vindt u informatie over alle diensten die de arbodienst u kan bieden.

 • 2

  Alles wat u moet weten over de arbodienst

  Deze taken kan de arbodienst u uit handen nemen

  Verdiepingsartikel Arbodienst Publicatiedatum: 09-06-2023

  Arbodiensten helpen werkgevers om te voldoen aan de eisen die de wet stelt aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De arbodienst beschikt hiertoe over vier soorten kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeids- en organisatiekundige en de arbeidshygiënist. Daarnaast kan de arbodienst verschillende andere specialismes aanbieden. Denk aan een casemanager, arboverpleegkundige, arbeidsdeskundige en meer. Deze kunnen u veel werk uit handen nemen.


  Het verschil: de maatwerkregeling en de vangnetregeling

  Nieuws Bedrijfsarts Publicatiedatum: 25-05-2018

  De maatwerk- en vangnetregeling hebben één grote gemene deler: het is een manier voor de werkgever om deskundige ondersteuning bij de uitvoering van arbotaken te regelen. Maar er is ook een groot verschil: bij maatwerk zoekt de werkgever zelf de deskundigen die hij nodig heeft.


  Vangnet of maatwerk?

  Infographic Arbowet Publicatiedatum: 05-10-2023

  Volgens de Arbowet is de werkgever verplicht zich bij zijn preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid te laten bijstaan door gecertificeerde deskundigen. Hij heeft de keuze uit een vangnet- of maatwerkregeling. Wat zijn de verschillen?


  Bedrijfsarts zonder arbodienst: kan dat?

  Vraag & Antwoord Arbodienst Publicatiedatum: 22-01-2024

  Onze organisatie werkt via de arbodienst met een bedrijfsarts. Is het ook toegestaan om direct een bedrijfsarts in te schakelen, dus zonder tussenkomst van een arbodienst?


  Bij welke arbo-onderwerpen heeft de OR instemmingsrecht?

  Vraag & Antwoord Instemmingsrecht Publicatiedatum: 03-11-2022

  In onze organisatie hebben we veel oog voor de arbeidsomstandigheden. Als ondernemingsraad vinden we het heel belangrijk dat de medewerkers veilig kunnen werken en gezond blijven tot aan het einde van hun werkende leven. We willen daarom graag weten bij welke arbo-onderwerpen we allemaal instemmingsrecht hebben?


 • 3

  Alles over het basiscontract met de arbodienst

  Dienstverlening arbodiensten tegen het licht houden

  Verdiepingsartikel Arbodienst Publicatiedatum: 10-08-2020

  Net zoals veel andere arbo-adviseurs zult u zich in het najaar moeten afvragen of u dóór wilt met uw huidige arbodienstverlener. Niets doen betekent gewoonlijk automatisch verlenging. Maar misschien is uw organisatie wel niet tevreden en zou daarom liever overstappen. Als u moet veranderen van dienstverlener, moet u zich verdiepen in ‘de markt’. Waar moet u allemaal op letten?


  De onderdelen van het basiscontract met de arbodienst

  Verdiepingsartikel Arbodienst Publicatiedatum: 05-05-2022

  Gezonde en veilige werkomstandigheden zijn een voorwaarde om werknemers langer vitaal en met plezier aan het werk te houden. Om dit te realiseren, laten werkgevers zich bijstaan door een arbodienstverlener.Sinds de laatste wijziging van de Arbowet is elke werkgever verplicht hiervoor een basiscontract af te sluiten. Daarin horen een aantal vaste onderdelen te staan. Welke zijn dat?


  Direct een boete bij ontbreken basiscontract

  Nieuws Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW) Publicatiedatum: 25-08-2017

  Om ervoor te zorgen dat werkgevers serieus aan de slag gaan met de wijzigingen van de Arbowet, krijgen ze met ingang van 1 september 2017 direct een boete opgelegd als ze niet beschikken over een basiscontract met een arbodienstverlener.


 • 4

  Alles over de kerndeskundigen van de arbodienst

  De kern- of arbodeskundige

  Infographic Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 18-03-2021

  Organisaties moeten zich laten ondersteunen door een kerndeskundige (ook wel genoemd arbodeskundige). Een arbodeskundige adviseert organisaties over het verbeteren van de arbeidsomstandigheden vanuit zijn eigen expertise. Arboregelgeving onderscheidt er vier.


  Wie is de bedrijfsarts?

  Verdiepingsartikel Bedrijfsarts Publicatiedatum: 08-10-2021

  Als arboprofessional wilt u de werknemers in uw organisatie gezond houden en de bedrijfsarts kan u daarbij helpen. De bedrijfsarts houdt zich namelijk niet alleen bezig met het beoordelen en begeleiden van zieke werknemers, maar ook met preventieve taken om werknemers gezond aan het werk te houden. Denk aan het doen van preventief medisch onderzoek en het adviseren van de werkgever en personeelsvertegenwoordiging over gezonde werkomstandigheden.


  Een arbeidshygiënist beschermt de gezondheid

  Verdiepingsartikel Arbeidsomstandigheden Publicatiedatum: 26-11-2021

  De werkgever moet zich volgens de Arbowet laten bijstaan door kerndeskundigen: de bedrijfsarts, de veiligheidskundige, de arbeids- en organisatiekundige, en de arbeidshygiënist. Zo’n kerndeskundige mag meerdere specialisaties hebben. En de taken en competenties die bij de specialisaties horen, overlappen elkaar op sommige punten. Dat kan verwarrend zijn. Wat doet nu precies een arbeidshygiënist?


  Wat doet een veiligheidskundige in zijn rol als kerndeskundige?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 18-11-2022

  De preventiemedewerker moet samenwerken met en adviseren aan de vier kerndeskundigen die in de Arbowet staan. Eén van die arbokerndeskundigen is de veiligheidskundige. Wat doet een veiligheidskundige precies?


  De arbeids- en organisatiedeskundige voor duurzame inzetbaarheid

  Verdiepingsartikel Arbodienst Publicatiedatum: 10-11-2022

  Bevlogen en vitale werknemers: de wens van iedere organisatie. De arbeids- en organisatiedeskundige (A&O-deskundige) kan helpen om dit mogelijk te maken. Hij adviseert en stimuleert om duurzame inzetbaarheid in uw organisatie doeltreffend op te pakken. Waarbij kan een A&O-deskundige u helpen?


 • 5

  Alles over verzuimbegeleiding door de arbodienst

  Arbodienst voor ondersteuning verzuimbegeleiding

  Nieuws Arbodienst Publicatiedatum: 02-12-2022

  De arbodienst ondersteunt zowel de werkgever als de werknemer bij de uitvoering van het verzuim- en arbeidsomstandighedenbeleid. De werkgever kan een aantal taken aan de arbodienst uitbesteden. Hij moet hiervoor wel een contract afsluiten.


  Diensten arbodienst bij verzuimbegeleiding

  Tool Arbodienst Publicatiedatum: 08-12-2022

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van diensten die de arbodienst kan bieden bij verzuimbegeleiding.


  Welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?

  Vraag & Antwoord Wet verbetering poortwachter Publicatiedatum: 08-11-2021

  In de Wet verbetering poortwachter staat dat we uiterlijk in week acht van de arbeidsongeschiktheid van een werknemer een casemanager aan moeten wijzen. Voordat we dat doen, willen we graag weten welke rol een casemanager heeft. Dan kunnen we de meest geschikte persoon daarvoor aanwijzen. Vandaar onze vraag: welke rol speelt de casemanager bij ziekteverzuim?


  De meerwaarde van een arboverpleegkundige

  Verdiepingsartikel Arbodienst Publicatiedatum: 10-05-2021

  Verzuim blijft een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. Dus ook de inschakeling van een bedrijfsarts. Bij uw contacten met bedrijfsarts of arbodienst ziet u echter steeds vaker andere functionarissen: casemanagers, praktijkondersteuners, verzuimmedewerkers. Voor verzuimbegeleiding neemt vooral de arboverpleegkundige een bijzondere positie in. Wat moet u als arboadviseur weten over deze functie?


  Wanneer vervangt de arboverpleegkundige de bedrijfsarts?

  Vraag & Antwoord Bedrijfsarts Publicatiedatum: 02-07-2020

  Wij werken via onze arbodienstverlener met een bedrijfsarts. Soms neemt een arboverpleegkundige het spreekuur van de bedrijfsarts waar. Kan dit zomaar?


  Is de bedrijfsarts aansprakelijk als UWV door zijn fout een loonsanctie oplegt?

  Vraag & Antwoord Re-integratie Publicatiedatum: 04-10-2023

  Door een foutief oordeel van de bedrijfsarts heeft UWV onze organisatie een loonsanctie opgelegd. Is het mogelijk om de bedrijfsarts hiervoor aansprakelijk te stellen?


 • 6

  Alles over preventie door de arbodienst

  Preventieve diensten arbodienst

  Tool Arbodienst Publicatiedatum: 05-12-2022

  Gebruik deze checklist voor een overzicht van alle preventieve diensten die de arbodienst kan bieden.


  Bedrijfsarts voor advies over preventieve maatregelen

  Nieuws Bedrijfsarts Publicatiedatum: 29-10-2021

  De bedrijfsarts speelt niet alleen een rol de verzuimbegeleiding, maar de werkgever kan hem ook inschakelen voor advies bij de preventie van verzuim en beroepsziekten. Neem de samenwerking met de bedrijfsarts daarom op in het arbobeleid.


  Wat is een preventief spreekuur en is dat verplicht?

  Vraag & Antwoord Bedrijfsarts Publicatiedatum: 22-01-2024

  We zijn binnen onze organisatie bezig met het afsluiten van een nieuw basiscontract met een arbodienst. Nu bieden alle arbodiensten een preventief (open) spreekuur aan. Wat is een preventief spreekuur en is dat verplicht?


  Samenwerking tussen de preventiemedewerker en de arbodienst

  Verdiepingsartikel Preventiemedewerker Publicatiedatum: 17-05-2021

  Eén van de drie wettelijke taken van de preventiemedewerker is het samenwerken met én adviseren aan de arbodienst, de bedrijfsarts en andere kerndeskundigen. De werkgever moet een basiscontract met de arbodienst sluiten. In dit basiscontract moet invulling gegeven worden aan deze wettelijke taak van de preventiemedewerker.


  Het verschil tussen PMO en PAGO

  Verdiepingsartikel Gezondheid werknemer Publicatiedatum: 23-12-2019

  Schaarste op de arbeidsmarkt, voortdurend vernieuwen en werkdrukte: voor een werkgever is het dus een slimme strategie om te bevorderen dat z’n mensen gezond blijven. Misschien is het zelfs mogelijk om te realiseren dat ze vitaler worden. PAGO en PMO zijn veel genoemde middelen om dit te bewerkstelligen. Waar gaat dat om, en wat kunt u als arboprofessional adviseren?


 • 7

  Alles over arbeidsrisico's en de arbodienst

  Welke rol heeft de bedrijfsarts bij de RI&E?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 25-11-2022

  Onze organisatie is ermee bekend dat de bedrijfsarts een belangrijke rol heeft bij verzuimbegeleiding. Maar nu we met de RI&E bezig zijn, zien we dat de bedrijfsarts ook genoemd wordt in het rijtje van kerndeskundigen die we kunnen inschakelen bij de RI&E. Welke rol heeft de bedrijfsarts bij de RI&E?


  Wie moet de toetsing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) doen?

  Vraag & Antwoord Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) Publicatiedatum: 15-09-2020

  Binnen onze organisatie hebben we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opgesteld die we nu moeten laten toetsen. Wie kunnen we voor de toetsing inschakelen?


 • 8

  Alles over de aanstellingskeuring door de arbodienst

  De strenge voorwaarden voor een aanstellingskeuring

  Verdiepingsartikel Werving en selectie Publicatiedatum: 20-03-2022

  Als werkgever kunt u sollicitanten een aanstellingskeuring laten ondergaan als gezondheidsproblemen een risico vormen op de werkvloer. Zo’n aanstellingskeuring mag echter alleen onder strenge voorwaarden plaatsvinden. Waar moet u op letten en wat is van belang als u een aanstellingskeuring wilt laten verrichten?


  Voorwaarden voor de aanstellingskeuring

  Tool Werving en selectie Publicatiedatum: 18-12-2020

  Gebruik deze checklist om te controleren of de aanstellingskeuring aan alle wettelijke eisen voldoet.


 • 9

  Meer informatie

  E-training De Arborondgang

  E-training 7 modules

  Heeft u veiligheid en gezondheid van de werknemers in uw organisatie hoog in het vaandel staan? Dan is de (jaarlijkse) arborondgang een belangrijk hulpmiddel bij het in kaart brengen van de risico’s die werknemers lopen. Uw bevindingen tijdens de arborondgang verwerkt u in de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). In deze e-training leert u stap voor stap met welke risico’s u rekening moet houden.