Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract met de arbodienst?

26 juli 2019

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht?

Artikel 35c WOR gaat over de bevoegdheden van de personeelsvertegenwoordiging (PVT). Daaruit blijkt dat een PVT inderdaad instemmingsrecht heeft bij de wijziging van het contract met de arbodienst. Lid 3 van dit artikel verwijst namelijk naar artikel 27, lid 1d WOR. Dit artikel bepaalt dat een OR instemmingsrecht heeft bij een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling van de arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim en het reintegratiebeleid. De wijziging van een contract met een arbodienst valt hieronder. Daarbij gaat het niet alleen om de keuze van de arbodienst maar ook om de voorwaarden waaronder de arbodienst haar werkzaamheden gaat uitvoeren. Deze voorwaarden staan beschreven in het contract.

Bevoegdheden PVT

Artikel 35c WOR – over de bevoegdheden van de PVT – verwijst niet alleen naar artikel 27, lid 1d maar ook naar lid 1b WOR. Dit lid bepaalt dat de personeelsvertegenwoordiging instemmingsrecht heeft bij een arbeids- en rusttijdenregeling of een vakantieregeling. Voor het overige is het instemmingsrecht in artikel 27 WOR voor een PVT niet van toepassing.