Arbodienst

De arbodienst is in het leven geroepen om werkgevers te helpen voldoen aan de eisen die door de wet gesteld worden aan de arbeidsomstandigheden en het verzuimbeleid. De taken van de arbodienst gaan veel verder dan alleen zieke werknemers controleren; het gaat ook om controle van de arbeidsomstandigheden, hulp bij verzuimbegeleiding en begeleiding van het traject als een werknemer moet re-integreren na een langdurige ziekte. Ook kan de arbodienst helpen bij het opstellen van een risico-inventarisatie en -evaluatie. Sinds 1 juli 2017 zijn er minimumeisen voor het basiscontract met de arbodienstverlener. De ondernemingsraad (OR) moet met de keuze van een arbodienstverlener instemmen.

Uitgelicht

Nieuwe arbodienst richt zich speciaal op vrouwen

Vrouwen hebben te maken met grotere hormonale veranderingen dan mannen. Als vrouwen uitvallen, kan dat dan ook samenhangen met onbegrip...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 04-01-2019

Heeft de PVT instemmingsrecht bij een nieuw contract...

Het contract met de arbodienst moet worden verlengd en aangepast aan de eisen van de Arbowet. Heeft de PVT hierbij instemmingsrecht?

Vraag en antwoord
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 26-07-2019

Arbodienst moet privacy werknemer respecteren

Arbodienstverleners verstrekken soms medische gegevens van zieke werknemers aan werkgevers. Dit blijkt uit een onderzoek van het College...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 18-07-2013

Marktanalyse arbodiensten

Waar moet u op letten als u een contract gaat afsluiten met een arbodienst? Welke eisen kunt u stellen aan de dienstverlening en de...

Vergelijking
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 01-11-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Dienstverlening arbodiensten tegen het licht houden

Arbodienst 5 minuten | 10-08-2020

Net zoals veel andere arbo-adviseurs zult u zich in het najaar moeten afvragen of u dóór wilt met uw huidige arbodienstverlener. Niets doen...

OR heeft flinke vinger in de pap bij keuze preventiemedewerker

Preventiemedewerker 4 minuten | 25-11-2019

Sinds vorig jaar heeft uw OR instemmingsrecht op de invulling, omvang en de positie van de functie van de preventiemedewerker én op de per...

Mag je je bemoeien met de leefstijl van medewerkers?

Preventie 3 minuten | 31-07-2019

U heeft oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. Dat is erg zinvol in het kader va...

Infographics

OR heeft veel invloed op arbobeleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-11-2019

De OR heeft instemmingsrecht op het arbobeleid in een organisatie. Hierdoor heeft de OR een vinger in de pap bij de opstelling, uitvoering en evaluatie van de arboregels....

Samenwerken met arboprofessionals

Ondernemingsraad Publicatiedatum 14-08-2019

De werkgever is verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de werknemers. Bij de vormgeving van het arbobeleid speelt de ondernemingsraad...

Vraag en antwoord

Hoe kunnen we onze vrijwilligers opnemen in het arbobeleid?
Volgens de Arbowet is een vrijwilliger geen werknemer. In een organisatie met alleen vrijwilligers zou het dan ook niet nodig zijn om een RI&E op te stellen, een preventiemedewerker aan te stellen, een arbodienst in te schakelen of bhv te organiseren. Ook de Arbeidstijdenwet geldt... Lees het hele antwoord