Arboregels voor flexibele werknemers

Iedere werkgever in Nederland is verplicht een veilige en gezonde werkomgeving voor werknemers te creëren. Dit wordt onder meer verwoord in de zorgplicht van de werkgever, die in het Burgerlijk Wetboek staat vastgelegd. De zorgplicht geldt ook voor krachten met wie uw organisatie geen arbeidsovereenkomst heeft, zoals uitzendkrachten, gedetacheerden, stagiairs en vrijwilligers. Deze e-learningcursus legt uit waar uw verantwoordelijkheid begint en eindigt, maar ook welke rol de inlener, uitlener en (flexibele) werknemer spelen.

Beroepscompetenties

Aan het einde van de cursus weet u welke verantwoordelijkheden u heeft met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van flexibele krachten.

Resultaat

Als u slaagt voor de eindtoets, ontvangt u per e-mail een persoonlijk certificaat.

Meer informatie over de fiscale, arbeidsrechtelijke en praktische bijzonderheden bij stages en leerbanen vindt u in de toolbox Correct werken met stagiairs in 7 stappen.

U heeft nog geen toets gemaakt