Aanpassingen second opinion in Arbobesluit

11 april 2017 | Door redactie

De internetconsultatie voor aanpassing van het Arbobesluit om de klachtenprocedure en de second opinion in te vullen, is gesloten. Het ministerie van SZW publiceerde een samenvatting van de reacties en heeft het Arbobesluit op enkele punten aangepast.

Van de personen die hebben gereageerd op de internetconsultatie voor invulling van de klachtenregeling  voor de bedrijfsarts  en de second opinion is de meerderheid positief over het belang ervan. Wel zijn er vraagtekens bij de volgende onderwerpen:

  • de vrije artsenkeuze voor de werknemer;
  • de definiëring van het begrip ‘zwaarwegende argumenten’;
  • het onderscheid tussen de second opinion en het deskundigenoordeel van UWV;
  • de verhouding tussen de second opinion en de informele collegiale ondersteuning.

Keuze bedrijfsartsen in contract

De meeste reacties kwamen van werknemers en de meeste vragen gingen over de second opinion. Naar aanleiding van alle reacties is het ontwerpbesluit op een aantal punten aangepast. Opvallend is dat ervoor gekozen is werkgevers niet te verplichten om akkoord te gaan met betaling van elke tweede bedrijfsarts die de werknemer maar kiest. De werknemer heeft vrije keuze voor zover in het contract met de arbodienstverlener meerdere bedrijfsartsen voor de second opinion zijn opgenomen.

Invloed keuze bedrijfsartsen via OR

Werknemers hebben wel een manier om mee te beslissen welke bedrijfsartsen worden aangeboden voor het uitvoeren van de second opinion. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft namelijk instemmingsrecht op de keuze voor de bedrijfsartsen die de second opinion kunnen verrichten. Het is voor ondernemingsraden dus verstandig om nu al bij de werkgever te informeren hoe het zit met het nieuwe basiscontract voor de arbodienstverlening.

Aanpassing Arbobesluit bij Raad van State

De aangepaste tekst van het Arbobesluit ligt nu bij de Raad van State. Wanneer deze met een advies komt, is nog niet bekend. Het is nog steeds de bedoeling dat de vernieuwde Arbowet (tool) en de Algemene Maatregel van Bestuur over de second opinion en de klachtenprocedure ingaan op 1 juli 2017. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft alle reacties op een rij gezet en gebundeld in het Verslag Internetconsultatie (pdf)