Arbovoorzieningen onbelast onder de WKR

23 februari 2015 | Door redactie

Als u aan de werknemers van uw bv een veiligheidsbril, medische keuring of andere arbovoorzieningen wil verstrekken, kan dit vanaf dit jaar onbelast. Dit geldt ook als uw werknemer de voorziening zelf koopt en bij u declareert. Onder de oude regels van vergoedingen en verstrekkingen kon dit alleen als u de arbovoorziening ter beschikking stelde aan uw werknemer.

Sinds 1 januari 2015 is uw bv verplicht om de werkkostenregeling (WKR) toe te passen voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Tot en met vorig jaar betekende dit dat uw bv wel onbelast arbovoorzieningen aan uw werknemers ter beschikking mocht stellen, maar de werknemer mocht er geen eigenaar van worden. Ook moest de arbovoorziening per se op de werkplek worden gebruikt.

Voorwaarden voor arbovoorzieningen versoepeld

Per 2015 zijn de WKR-regels voor arbovoorzieningen echter versoepeld; er geldt nu een gerichte vrijstelling. Dit betekent dat u de arbovoorzieningen onbelast aan uw werknemers kan vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Daarnaast maakt het niet meer uit wáár uw werknemer de voorziening gebruikt. Ook arbovoorzieningen buiten de werkplek (zoals een medische keuring) mag u nu onbelast voor uw rekening nemen.

De arbovoorzieningen moet wel aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Ze moeten samenhangen met de verplichtingen van uw bv op grond van de Arbowet.
  • Uw werknemer moet ze (gedeeltelijk) gebruiken.
  • Uw werknemer hoeft er geen eigen bijdrage voor te betalen.

Pas op voor overschrijding vrije ruimte

Voldoet een arbovoorziening niet aan deze drie eisen, dan moet uw bv de kosten ervan als belast loon van de werknemer behandelen of onderbrengen in de vrije ruimte van de WKR. In het laatste geval betaalt uw onderneming  hier alleen 80% eindheffing over voor zover de vrije ruimte van 1,2% van de totale loonsom van uw bv na afloop van het jaar wordt overschreden.