BHV’ers opleiden binnen uw organisatie

17 juli 2015 | Door redactie

Nu de zomervakantie voor heel Nederland is aangebroken, heeft u mogelijk de volgende constatering gedaan: er zijn niet voldoende bedrijfshulpverleners (BHV’ers) aanwezig in uw organisatie, want die zijn allemaal op vakantie! Wat schrijft de Arbowet precies voor over BHV’ers? En welke werknemers komen in aanmerking voor een opleiding tot BHV’er?

Organisaties moeten er volgens de Arbowet voor zorgen dat er altijd minimaal één bedrijfshulpverlener aanwezig is op de werkvloer. Bedrijfshulpverleners kunnen dus nooit allemaal tegelijk op vakantie. Het precieze aantal BHV’ers dat in een organisatie aanwezig moet zijn, staat overigens niet in de wet. Dit is namelijk afhankelijk van de risico’s en moet dus worden vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Als het de BHV’ers in uw organisatie niet lukt om hun vakantieplanning onderling goed op elkaar af te stemmen, of als blijkt dat er op een bepaald moment toch te weinig BHV’ers aanwezig zijn, is uw organisatie verplicht een oplossing te vinden.

Aan welke eigenschappen voldoet een BHV’er?

Zijn er te weinig BHV’ers aanwezig binnen uw organisatie, dan is het zaak medewerkers de gelegenheid te bieden zich te laten opleiden tot BHV’er. Medewerkers kunnen zich vrijwillig aanmelden, maar u kunt ook actief werven. Om een geschikte BHV’er te vinden, doet u er verstandig aan medewerkers te selecteren op basis van de onderstaande eigenschappen:

  • de medewerker is geestelijk en lichamelijk in staat om de hulp te verlenen die nodig is. Dat betekent: hij moet de kennis en vaardigheden hebben om iemand te helpen. Ook is het handig als hij in een bepaalde lichamelijke conditie is, waardoor hij anderen kan helpen in noodsituaties: bijvoorbeeld met het verplaatsen van een bewusteloze collega .
  • hij is stressbestendig;
  • hij raakt niet in paniek in noodsituaties;
  • hij is aanwezig in de organisatie ten aanzien van de bedrijfshulpverlening ter plekke (een capabele werknemer die voornamelijk thuiswerkt, is minder interessant om op te leiden als BHV’er).
  • de BHV’er moet bereid zijn om ongeveer één keer per jaar een herhalingscursus te volgen.