Bouwer krijgt boete vanwege verongelukte werknemer

Bouwbedrijf Van Wijnen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een geldboete in verband met een bedrijfsongeval, waarbij een 21-jarige bouwvakker om het leven kwam. Volgens de rechtbank was het ongeval een gevolg van de onveilige werkomstandigheden op het bouwterrein.

5 december 2019 | Door redactie

De leerling-bouwvakker verongelukte op 26 april 2017 in Groningen, nadat een betonnen wand op hem was gevallen. De rechter oordeelde dat dit ongeluk verband hield met de onveilige situatie op het bouwterrein. Volgens de rechtbank had het bouwbedrijf om verschillende redenen de Arbowet overtreden. Zo had de bouwer geen goede risico-inventarisatie gemaakt en onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit werd het bedrijf zwaar aangerekend.

Betonnen wanden ondeugdelijk verankerd

Uit onderzoek bleek dat de verankering van de betonnen wanden niet op orde was. De bouwer had ankers gebruikt die niet geschikt waren voor het bevestigen van gestort beton. Ook hadden de  bouwvakkers  bij het vastzetten van de ankers niet het juiste gereedschap gebruikt. Bovendien werkte de beginnend bouwvakker zonder toezicht in de directe omgeving van de slecht verankerde wanden.

Geen misdrijf, maar overtreding

De officier van justitie ging uit van een misdrijf en eiste een geldboete van € 145.000, waarvan € 25.000 voorwaardelijk, met een proeftijd van vijf jaar. De rechter ging hier niet in mee. Volgens de rechtbank was er geen opzet in het spel. Hierdoor was er geen sprake van een misdrijf, maar van een overtreding. De rechter legde het bouwbedrijf een geldboete op van € 40.000.

Veel bouwbedrijven overtreden veiligheidsregels

Onlangs werd bekend dat veel bouwbedrijven de veiligheidsregels overtreden. Inspectie SZW, die de naleving van de arboregels controleert, constateert ieder jaar vele honderden overtredingen van de veiligheidsvoorschriften op bouwplaatsen. Tussen 2018 en november 2019 telde de Inspectie 1.076 ernstige overtredingen bij 849 bouwbedrijven. Daarvan waren 830 overtredingen zo ernstig, dat de bouwer het werk direct stil moest leggen.

Rechtbank Overijssel, 28 november 2019, ECLI (verkort): 4467