Elke werknemer krijgt vrije toegang tot de bedrijfsarts

6 juni 2017 | Door redactie

In de nieuwe Arbowet is vastgelegd dat álle werknemers vrije toegang krijgen tot de bedrijfsarts. Ze kunnen de bedrijfsarts benaderen voor gezondheidsvragen die in relatie staan tot hun werk.

Per 1 juli 2017 moet de aangepaste Arbowet (tool) in werking treden. Eén van de nieuwe bepalingen in de Arbowet geeft werknemers het recht om de bedrijfsarts te consulteren voor vragen over hun eigen gezondheid in verband met het verrichten van hun werkzaamheden. Momenteel zou zo’n 25% van de werknemers deze consultatiemogelijkheid nog niet hebben, bijvoorbeeld omdat hun werkgever niet samenwerkt met een arbodienstverlener.

Bedrijfsarts kan door consult aan preventie werken

Het recht op een consult bij de bedrijfsarts is preventief bedoeld. De werknemer hoeft niet ziek te zijn om de bedrijfsarts te bezoeken. Door vroegtijdig advies in te winnen bij de bedrijfsarts, voorkomt de werknemer mogelijk dat hij vanwege bepaalde fysieke of psychische klachten uitvalt. Bovendien krijgt de bedrijfsarts meer zicht op de problemen die zich bij een organisatie voordoen, waardoor hij eerder over beschermende maatregelen kan adviseren.
In de vernieuwde Arbowet staat niet hoe vaak een werknemer de bedrijfsarts kan benaderen, maar er mogen in ieder geval ‘geen onnodige drempels zijn wat betreft plaats en tijdstip van het consult’. Een werknemer heeft geen toestemming nodig van zijn werkgever om de bedrijfsarts te bezoeken. Ook wordt de werkgever niet geïnformeerd over de aanleiding of uitkomsten van het consult (tool).

Inwerkingtreding Arbowet staat nog niet in Staatscourant

Overigens is het nog niet officieel dat de vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017 ingaat. De verwachting is echter wel dat deze ingangsdatum onveranderd blijft. De berichtgeving hierover in de Staatscourant zal waarschijnlijk ergens in de komende weken worden gepubliceerd.

Bijlagen bij dit bericht

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)
E-learning | VideoCollege 12 minuten