Gezondheidsraad raadt kinkhoestvaccinatie werknemers aan

31 augustus 2017 | Door redactie

De Gezondheidsraad heeft werkgevers in een advies aangeraden om bepaalde groepen werknemers tegen kinkhoest te vaccineren. Het RIVM gaat in opdracht van minister Asscher van SZW bedrijfsartsen inlichten.

De Gezondheidsraad adviseert werkgevers om werknemers die op de werkvloer in direct contact komen met kinderen tot een half jaar oud, een vaccinatie tegen kinkhoest aan te bieden. De vaccinatie is niet nodig voor de werknemer zelf; veel volwassenen ondervinden weinig last van kinkhoest. Volwassenen kunnen al hoestend wel jonge en kwetsbare kinderen besmetten. Zij kunnen er erg ziek van worden en er in uitzonderlijke gevallen zelfs aan overlijden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat bedrijfsartsen (tool) actief informeren over de vaccinaties, zodat de bedrijfsartsen werkgevers goed kunnen adviseren.

Werkgever moet ook aan gezondheid derden denken

Werkgevers zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek (tool) voor werknemers. De werkgever moet ook denken aan de bescherming van derden door bijvoorbeeld de risico’s van een besmetting van bacteriën te verkleinen of uit te bannen. Hij kan de werknemers informeren over de gevaren van een infectieziekte (tool) voor derden en in het geval van bijvoorbeeld kinkhoest een vaccinatie adviseren. De werkgever doet er daarbij goed aan om de drempel zo laag mogelijk te houden. Zo kan hij werknemers de mogelijkheid bieden om op een vooraf aangekondigd moment een vaccinatie op het werk te halen.