Opzetten van de bedrijfsnoodorganisatie

De werkgever moet ervoor zorgen dat de bedrijfshulpverlening (bhv) ‘zodanig is georganiseerd dat de bhv'ers hun taken naar behoren kunnen uitvoeren’. Om de bhv goed te organiseren, moet er een goede bedrijfsnoodorganisatie zijn. De bhv is daar een onderdeel van.

27 februari 2020 | Door redactie

De Arbowet verplicht de werkgever om de bhv goed te organiseren en daarvoor moet er een goede bedrijfsnoodorganisatie zijn. Bedrijfsnoodorganisatie (BNO) is het geheel van maatregelen en beleid van een organisatie om met calamiteiten om te gaan. De bhv valt daar uiteraard ook onder, maar het gaat verder dan dat. Er is niet alleen oog voor de bedrijfshulpverlener, maar ook voor de maatregelen die helpen de taken zo goed mogelijk uit te voeren. Zoals het gebruik van brandwerende materialen om het ontstaan en verspreiden van brand (infographic) tegen te gaan. Een goede organisatie ondersteunt de bhv’ers.

Maak verschillende noodscenario’s

Het opzetten van de BNO begint bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Door een risicoanalyse is duidelijk welke risico’s er spelen en hoe groot die kunnen zijn. Door verschillende noodscenario’s te schetsen, wordt duidelijk welke calamiteiten zich kunnen voordoen. Een brand vraagt om andere maatregelen dan een lekkage van gevaarlijke stoffen. Check de inhoud van het noodplan bij de betrokken hulpdiensten zoals ambulance, brandweer en politie.

Onderdelen bedrijfsnoodplan

In het bedrijfsnoodplan komen in ieder geval de volgende punten terug:

  • hoe de bhv is georganiseerd;
  • wat de bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden zijn van de bhv’ers, leidinggevenden en werknemers tijdens een calamiteit;
  • de procedures die zij moeten volgen voor het alarmeren, evacueren en ontruimen;
  • de procedures bij brand.

Meer informatie over het regelen van een solide bhv-organisatie vindt u in de toolbox Stapsgewijs naar een solide bhv-organisatie.

Bijlagen bij dit bericht