Plannen voor wijziging van Arbowet nu concreter

4 mei 2015 | Door redactie

Het kabinet sprak begin dit jaar de ambitie uit om de bedrijfsgezondheidszorg te willen verbeteren. Dit voornemen is nu uitgewerkt in een wetsvoorstel dat beoogt wijzigingen aan te brengen in de Arbowet. U kunt hier tot 24 mei uw mening over geven.

U heeft begin dit jaar in het bericht ‘Spreken met bedrijfsarts straks recht werknemer’ al kunnen lezen over de maatregelen die het kabinet wil nemen om de arbeidsgerelateerde zorg te vernieuwen. Inmiddels heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het bijbehorende wetsvoorstel gepubliceerd.

Wetsvoorstel wil Arbowet op diverse punten wijzigen

De voorgestelde wijzigingen in de Arbowet (pdf) moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts versterken. Concreet gaat het om:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • de mogelijkheid voor werknemers om de bedrijfsarts te consulteren;
  • minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienstverlener;
  • ruimte voor bedrijfsartsen en andere arbodienstverleners om méér te doen dan het naleven van de basiseisen uit de Arbowet;
  • meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht door Inspectie SZW.

Deel uw visie over de Arbowet en de benodigde wijzigingen

Voordat het wetsvoorstel behandeld wordt, wil het kabinet graag weten hoe werkgevers en werknemers over de plannen voor versterking van de arbodienstverlening denken. Daarom kunt u tot 24 mei 2015 via een internetconsultatie uw mening geven over het wetsvoorstel. U kunt ook de reacties van andere werkgevers en werknemers bekijken.