Regels voor hardware en software bij beeldschermwerk

11 november 2022 | Door redactie

Niet alleen het meubilair en de apparaten die werknemers bij beeldschermwerk gebruiken, moeten ergonomisch verantwoord zijn, maar ook de software en systemen waarmee ze werken. De voorschriften daarvoor staan in de arbowet- en regelgeving.

De Arbeidsomstandighedenregeling bevat ook voorschriften voor de software waarmee in organisaties gewerkt wordt. Werknemers die beeldschermwerk doen, moeten software gebruiken die aan ergonomische eisen voldoet. De voorschriften daarvoor staan in Artikel 5.3 Arbeidsomstandighedenregeling. Zo moet de software zijn aangepast aan de taak die een werknemer moet uitvoeren en moet deze gebruiksvriendelijk zijn. Ook moet de software aangepast kunnen worden aan het kennis- en ervaringsniveau van de werknemer die ermee moet werken. Anders ontstaat er risico van hoge werkdruk. De werkgever mag het werk op de pc niet monitoren zonder dat de werknemer dit weet. Verder moeten de systemen die gebruikt worden de werkenmer informatie geven over de werking ervan, en is het tempo  aangepast aan de werknemer die ze gebruikt..

Gezondheidsschade door beeldschermwerk

De werkgever moet ervoor zorgen dat het werk geen schade toebrengt aan de gezondheid en veiligheid van werknemers. Ook als zij aan een beeldscherm werken, lopen ze risico op gezondheidsschade. Vandaar dat er verschillende regels zijn voor beeldschermwerk en de inrichting van de werkplek. Zo bepaalt het Arbobesluit 5.10 dat werknemers beeldschermwerk moeten afwisselen met ander werk of pauze. En in artikel 5.11 staat dat werknemers de gelegenheid moeten krijgen om een oogonderzoek te ondergaan (PAGO) als zij met beeldschermwerk beginnen of als ze klachten krijgen. De werkplek moet voldoen aan NEN-normen. Die zijn er ook voor de software: de internationale norm ISO 9241 Ergonomics of human-system interaction. Daarin vinden de ontwerpers van hardware en software richtlijnen om de interactie tussen mens en systeem te  verbeteren. 

Bijlagen bij dit bericht