Risico’s gebruik smartphone op de weg

31 mei 2016 | Door redactie

De helft van de automobilisten die voor het werk op de weg zit, appt in de auto. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties en ongelukken, zo blijkt uit onderzoek. Werkgevers gaan er dan ook vaker toe over om beleid voor smartphone-gebruik op de weg in te stellen.

Het gebruik van de smartphone tijdens het autorijden brengt risico’s met zich mee. Als dat plaatsvindt onder werktijd, valt zo’n risico onder de arbowet. Op handheld bellen staat een fikse boete. Maar ook appen onder het autorijden is gevaarlijk. Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu naar smartphonegebruik op de weg, blijkt dat de helft van de zakelijke rijders wel eens appt in de auto. De helft leest alleen berichten en een derde van de ondervraagde bestuurders schrijft wel eens een bericht tijdens het autorijden. In 30% van de gevallen heeft dat (bijna) tot een aanrijding geleid.  

Arborisico’s werknemers op de weg

De arboverplichtingen van de werkgever om te zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden gelden voor risico’s die zich voordoen onder werktijd. Hoewel werknemers natuurlijk ook risico’s lopen tijdens het autorijden, valt woon-werkverkeer niet onder werktijd (alleen in uitzonderingen wel). Voor de groep werknemers die voor hun werk op de weg zitten – zoals vertegenwoordigers, hulpdiensten en chauffeurs – ligt het anders. Zij hebben wel degelijk te maken met risico’s die onder de verantwoordelijkheid van de werkgever en de arboprofessional vallen.

Richtlijnen smartphone-gebruik op de weg

Heeft uw organisatie veel werknemers die voor hun werk op de weg zitten, dan is het verstandig om richtlijnen op te stellen om het bellen en het bedienen van navigatieapparatuur op de weg te verbieden of te ontmoedigen. Volgens Veilig Verkeer Nederland doen bedrijven als BP, Esso, Gasunie, Shell en UPS dit al. In de richtlijn kunnen afspraken staan waar werknemers zich aan moeten houden zoals de regel om telefoongesprekken te verbreken als duidelijk wordt dat de beller aan het autorijden is.