Risico’s van blootstelling aan elektromagnetische velden

Als werknemers worden blootgesteld aan elektromagnetische velden tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden, moet de werkgever maatregelen nemen. De Arbowet- en regelgeving geeft hier grenswaarden voor.

30 juli 2021 | Door redactie

Elektromagnetische velden komen op verschillende plaatsen voor. Bekende voorbeelden van bronnen van elektromagnetische velden zijn mobiele telefoons en de 4G- zendmasten. Werknemers in de industrie en zorg kunnen eraan blootgesteld worden, maar ook in de kantooromgeving kan dit voorkomen, denk aan wifi-versterkers in kantoren. In dit laatste geval is de sterkte van deze elektromagnetische velden te laag om gezondheidsschade te veroorzaken. Maar in andere situaties zijn maatregelen nodig om nadelige gezondheidseffecten te voorkomen.

Gezondheidseffecten op korte termijn

Elektromagnetische velden ontstaan als bijproduct als ergens elektriciteit stroomt. De gezondheidseffecten van elektromagnetische velden zijn sterk afhankelijk van de frequentie en van de veldsterkte. De werkgever moet werknemers beschermen tegen acute kortetermijneffecten:

  • Opwekken van elektrische stroompjes in het lichaam (inductie): dit misselijkheid, duizeligheid, tintelingen en pijn of tot lichtflitsen en lichtvlekken in de ogen veroorzaken.
  • Opwarming van lichaamsdelen: als de warmte niet meer kan worden afgevoerd en de lichaamstemperatuur stijgt tot boven 41 graden, leidt dit tot schade aan de gezondheid.

Risicoklasse bepaalt maatregelen

De grenswaarden die helpen het risico van elektromagnetische straling te bepalen staan in artikel 6.12j van het Arbobesluit. De werkgever kan eerst zonder metingen globaal de risico’s inschatten. Daarvoor kijkt hij per situatie in welke risicoklasse deze valt. De risicoklasse bepaalt wat de maatregelen zijn die hij moet nemen. Er zijn drie risicoklassen waarbij 1 een laag risico is dat geen maatregelen vraagt, zoals werken met een computer en een andere kantoorapparatuur. In risicoklasse 2 vallen bijvoorbeeld werknemers die zwanger zijn. Voor hen kan blootstelling nadelige gevolgen hebben. Bij risicoklasse 3 kan het nodig zijn om metingen te laten verrichten, denk aan bepaalde lasprocessen in de industrie en het gebruik van MRI in de zorg. Voor het laten meten is een deskundige nodig. Voor het meten en beoordelen is en deskundige (infographic) nodig.