Stijging arbokosten door nieuwe Arbowet

30 september 2016 | Door redactie

Als het goed is, gaat op 1 januari 2017 de nieuwe Arbowet in. Preventie wordt belangrijker, de ondernemingsraad krijgt meer te zeggen en er komt een standaardcontract voor arbodiensten. Die verwachten wel dat de kosten voor werkgevers hierdoor zullen stijgen.

Als ook de Eerste Kamer akkoord gaat met de nieuwe Arbowet moeten bedrijfsartsen, preventiemedewerkers en arbodiensten nauwer samenwerken en meer aan preventie doen. Ook krijgt de OR meer zeggenschap. Uit onderzoek van HR Navigator onder 40 arbodiensten blijkt dat de arbokosten hierdoor zullen toenemen. Ruim 70% van de arbodienstverleners verwacht dat de gemiddelde arbokosten per werknemer met meer dan 5% stijgen. 19% verwacht een stijging van meer dan 10%. De oorzaken hiervan zijn meer verplichte arbotaken en een uitgebreider standaardcontract.

Meer preventietaken voor bedrijfsarts en arbodienst

De verplichte arbotaken die arbodiensten moeten gaan bieden, en die kunnen leiden tot een stijging van de arbokosten, zijn:

  • vrije en onbeperkte  toegang van werknemers tot de bedrijfsarts.  Ook moeten werknemers een second opinion kunnen aanvragen;
  • in het arbocontract wordt vastgelegd dat bedrijfsartsen zich moeten toeleggen op het opsporen en herkennen van beroepsziekten (tool);
  • de bedrijfsarts en arbodienst krijgen meer preventietaken en moeten in actie komen voordat er sprake is van langdurend verzuim. Zij werken hiervoor samen met de preventiemedewerker.

Grotere rol voor OR bij arbo

Ook de OR speelt straks een grotere rol, want die krijgt dankzij de nieuwe Arbowet het recht om de persoon van preventiemedewerker te kiezen en zijn positionering in de organisatie te bepalen.  Nu al heeft de OR instemmingsrecht bij het arbobeleid en overeenstemmingsrecht bij de keuze voor de maatwerk- of vangnetregeling.