Top tien best gelezen Arbo-berichten van 2017

Natuurlijk was de wijziging van de Arbowet op 1 juli 2017 het belangrijkste nieuws op arbogebied in 2017. Maar ook berichten over privacy en regels rond ziekte werden veel gelezen door arboprofessionals. Arbo Rendement selecteerde de 10 best gelezen Arbo-berichten van 2017.

29 december 2017 | Door redactie

Het nieuws dat de Eerste Kamer akkoord ging met de wijziging van de Arbowet per 1 juli 2017 steekt met kop en schouders boven de overige  berichten op het lijstje uit. De wetswijziging heeft dan ook veel gevolgen voor werkgevers en werknemers. Op een goede tweede plaats het nieuws dat Inspectie SZW voortaan direct een boete uitdeelt bij het ontbreken van een basiscontract met een arbodienstverlener. Hieronder de tien best gelezen Arbo-berichten op rendement.nl:

  1. Eerste Kamer akkoord met wijziging Arbowet 
  2. Direct een boete bij ontbreken basiscontract 
  3. Ziek is ziek geldt niet voor alle werknemers 
  4. Nieuwe richtlijn NPR-1813 voor werkplekken 
  5. Arbowet en Arbobesluit gaan in op 1 juli 2017 
  6. Elke werknemer krijgt vrije toegang tot de bedrijfsarts 
  7. Werknemer onbekend met rol bedrijfsarts 
  8. Hoeveel uur is nodig voor taken van preventiemedewerker?
  9. Vragen over nieuwe regels preventiemedewerker 
  10. UWV overtreedt privacywet bij verzuimbeheer  en beveiliging 

Deadline basiscontract op 1 juli 2018

Hoewel de vernieuwde Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017, kregen organisaties nog een jaar de tijd om te voldoen aan de eis van het basiscontract met een gecertificeerde arbodienst of bedrijfsarts. Maar op 1 juli 2018 is het echt zo ver en moet elke werkgever beschikken over dit contract. Hierin is ook geregeld dat de werknemer recht heeft op een second opinion van een tweede bedrijfsarts en welke bedrijfsartsen hij daarvoor kan benaderen. Onder andere OVAL en de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) hebben hiervoor een landelijke pool van bedrijfsartsen opgericht die in 2018 toegankelijk moet zijn.