Tweede Kamer bespreekt aanpassing Arbowet

8 september 2016 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft gedebatteerd over het aanpassen van de Arbowet. De partijen zijn het in grote lijnen eens met het voorstel. Op 13 september stemmen de Tweede Kamerleden over de wijziging van de Arbowet.

Met de wijzigingen van de Arbowet wil de regering duurzame inzetbaarheid bevorderen. Hiervoor moeten werkgevers en werknemers meer betrokken worden bij de arbodienstverlening, de preventie en de bedrijfsarts. De SP wees in het debat op het belang van preventie van beroepsziekten. De partij wil dat hiervoor een meldplicht voor werkgevers komt. De minister is van mening dat het verstandiger is om dit aan de bedrijfsarts over te laten. CDA wees op een dreigend tekort aan bedrijfsartsen door de grotere rol die zij krijgen toebedeeld.

Belangrijke rol voor OR en preventiemedewerker

Bij de preventie van beroepsziekten speelt de ondernemingsraad (OR) een belangrijke rol. Samen met de preventiemedewerker stelt de OR een RI&E en het bijbehorende plan van aanpak op, waarin risico’s zijn opgesomd en de maatregelen voor het voorkomen van beroepsziekten staan. De wetswijziging houdt onder andere in dat de OR en de preventiemedewerker kunnen overleggen met de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen.