Veel werkgevers negeren plichten uit Arbowet

12 maart 2015 | Door redactie

De Arbowet bevat diverse verplichtingen voor de werkgever. Een groot deel van de werkgevers komt deze verplichtingen echter niet volledig na. Dat blijkt ook dit jaar weer uit het onlangs gepubliceerde rapport Arbo in bedrijf 2014 van Inspectie SZW.

Sinds 1998 publiceert de Inspectie SZW jaarlijks het rapport Arbo in bedrijf. Hiervoor onderzoekt de Inspectie SZW de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen. In het rapport over 2014 (pdf) komt naar voren dat – net als in voorgaande jaren – veel werkgevers hun verplichtingen uit de Arbowetgeving niet nakomen.

Meeste organisaties hebben wel een ziekteverzuimbeleid

Slechts 38% van de onderzochte werkgevers heeft een plan van aanpak om gevolg te geven aan de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 52% voert deze RI&E überhaupt niet uit. Sommige arboverplichtingen worden beter nageleefd. Zo heeft een groot gedeelte van de organisaties wel een ziekteverzuimbeleid (71%), een contract met een arbodienst of andere arbodeskundige (72%) en een schriftelijke arbeidsongevallenregistratie na een ongeval (75%).

Belangrijke arbeidsrisico’s ontbreken soms in RI&E

Uit het rapport blijkt ook dat beeldschermwerk het meest gemeten arbeidsrisico was in 2014. Bij 44% van de organisaties speelde dit risico een rol. Een ander veel gemeten risico is het zetten van kracht (27%), bijvoorbeeld als een werknemer moet tillen, dragen, duwen of trekken. Organisaties die te maken hebben met dergelijke risico’s nemen deze niet altijd op in hun RI&E.

Wilt u uw arboplichten beter naleven, dan kunt u hiervoor diverse vaktools van Rendement gebruiken. Benut bijvoorbeeld voor de RI&E het traject ‘Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)’. Zie voor een plan van aanpak het ‘Voorbeeldschema plan van aanpak RI&E’. En lees voordat u een preventiemedewerker aanstelt de checklist ‘De vaardigheden van een preventiemedewerker’.