Veranderingen per 1 juli 2018 voor personeel en arbeid

28 juni 2018 | Door redactie

In vergelijking met voorgaande jaren is het rustig wat betreft de inwerkingtreding van nieuwe regels voor personeel en arbeid. Toch zijn er enkele aandachtspunten waar werkgevers rekening mee moeten houden.

De meest ingrijpende wetswijziging dit jaar vond al op 25 mei plaats: toen werd de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Veel organisaties zijn hier nog druk mee bezig. Naast de privacywetgeving zijn er dit jaar geen grote veranderingen. Het kabinet zet momenteel de aangekondigde maatregelen uit het regeerakkoord om in wetgeving. De meeste wijzigingen zijn gepland voor 1 januari 2020. Toch moeten werkgevers wel letten op enkele wijzigingen per 1 juli 2018.

Basiscontract arbodienstverlening, minimumloon en zzp’ers

Wijzigingen per 1 juli 2018 voor het personeelsbeleid: