Vragen over: het basiscontract met de arbodienstverlener

4 juli 2017 | Door redactie

Op 1 juli is de gewijzigde Arbowet in werking getreden. Eén van de belangrijkste vernieuwingen voor werkgevers is het basiscontract dat zij voortaan met een arbodienstverlener moeten afsluiten.

In de Arbowet staan een aantal taken waarbij werkgevers zich moeten laten bijstaan door een arbodienst of bedrijfsarts, zoals de begeleiding bij ziekte en het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. De werkgever is sinds 1 juli verplicht om deze wettelijke taken in het contract met de arbodienstverlener te verwerken.

Wanneer moet het arbocontract zijn aangepast?

Contracten die op of na 1 juli 2017 worden afgesloten tussen werkgevers en arbodienstverleners, moeten direct aan de nieuwe minimumeisen voldoen. Bestaande contracten moeten vóór 1 juli 2018 zijn aangepast. Hiervoor geldt dus een overgangsrecht van een jaar.

Is een contract met een arbodienst verplicht?

Een werkgever moet zich laten bijstaan door een arbodienstverlener, maar een contract met een arbodienst is niet verplicht. Onder voorwaarden is het ook toegestaan in een maatwerkregeling samen te werken met bijvoorbeeld een zelfstandige bedrijfsarts. Wel moeten contracten met zowel arbodiensten als bedrijfsartsen aan de minimumeisen voldoen. Heeft een werkgever geen contract met een arbodienstverlener, dan kan Inspectie SZW voortaan direct een boete opleggen.

Heeft de OR instemmingsrecht op het arbocontract?

De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht als de werkgever wijzigingen doorvoert met betrekking tot de arbeidsomstandigheden. De werkgever heeft daarom ook de instemming van de OR nodig voor een nieuw of gewijzigd arbocontract. Hij doet er goed aan de OR vroegtijdig te betrekken bij de keuze voor de arbodienstverlener en de inhoud van het contract.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!