Welke wetten komen er in 2015-2016 aan?

6 augustus 2015 | Door redactie

Het algemeen pensioenfonds, werken na de AOW-gerechtigde leeftijd en de geplande wijziging van de Arbowet: allemaal interessante wetsvoorstellen voor uw OR. Uit de planning van de Tweede en Eerste Kamer blijkt wanneer deze wetten in werking zullen treden.

De Rijksoverheid heeft een lijst (pdf) opgesteld met daarin alle wetsvoorstellen die de Tweede en Eerste Kamer in de tweede helft van 2015 moet afhameren. U vindt de interessante wijzigingen voor uw OR hieronder op een rij. In het nieuwsartikel ‘Wijziging WOR pas weer vanaf 2016’ heeft u al kunnen lezen welke wijzigingen er voor de Wet op de ondernemingsraden (WOR) op stapel staan.

Geplande inwerkingtreding wetsvoorstellen per 1 januari 2016:

Geplande inwerkingtreding wetsvoorstel per 1 juli 2016:

  • Wijziging Arbowet bedrijfsgezondheidszorg: maatregelen naar aanleiding van advies Sociaal-Economische Raad over arbeidsgerelateerde zorg. Daardoor komt er een second opinion van een tweede, onafhankelijke bedrijfsarts en worden de rollen van de bedrijfsarts en de preventiemedewerker versterkt. Ook krijgt uw OR instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie. Het wetsvoorstel hiervoor wordt waarschijnlijk direct na het zomerreces ingediend.
    Verzoek aan de Tweede Kamer voor uiterlijke afhandeling: 20-12-2015.