Wetsvoorstel wijziging Arbowet bekend

29 december 2015 | Door redactie

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbowet is onlangs ingediend bij de Tweede Kamer. Daardoor krijgen alle werknemers toegang tot de bedrijfsarts en hebben ze ook de mogelijkheid voor een second opinion. Ook de positie van de preventiemedewerker wordt versterkt. Het streven is om de wet op 1 januari 2017 in werking te laten treden.

De wijziging van de Arbowet volgens het wetsvoorstel (pdf) moet zorgen voor een verduidelijking van de rol van de bedrijfsarts, de komst van basiscontracten met de arbodienst, een versterking van de positie van de preventiemedewerker en een grotere betrokkenheid van werkgever en werknemer bij de arbodienstverlening. Een wijziging van de wet moet duidelijk maken dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft zowel richting de werkgever als de werknemer. Het is dus niet de bedoeling dat een werkgever de gehele verzuimbegeleiding bij de bedrijfsarts neerlegt. De werkgever blijft verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding.

Regels rondom de bedrijfsarts

Met de nieuwe Arbowet komen er vijf specifieke rechten of verplichtingen voor de bedrijfsarts die hem helpen bij de uitoefening van zijn beroep en die ook in het basiscontract met de arbodienstverlener aan bod moeten komen:

  • werknemers hebben recht op vrije toegang tot de bedrijfsarts en de bedrijfsarts moet in staat zijn om een bezoek te brengen aan de werkplek;
  • bedrijfsartsen moeten werknemers de mogelijkheid bieden van een second opinion bij een andere bedrijfsarts (dit is niet hetzelfde als het deskundigenoordeel van UWV);
  • de bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben;
  • de bedrijfsarts (en andere arbodeskundigen) heeft recht op overleg met de ondernemingsraad en de preventiemedewerker om zo meer betrokken te raken bij het bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken;
  • de bedrijfsarts moet beroepsziekten opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden.

Boetes van Inspectie SZW

Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving. Als de verplichtingen met betrekking tot de bedrijfsarts niet worden nageleefd, kan dat een overtreding opleveren met een eis tot naleving. Alleen een boete voor het niet-melden van beroepsziekten gaat niet tegelijk in met de andere onderdelen van de wet. Eerst komt er meer voorlichting en later kan dit onderdeel alsnog in werking treden.