Wijzigingen voor de Arbowet op komst

13 mei 2015 | Door redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vindt dat werkgevers en werknemers meer betrokken moeten zijn bij de arbodienstverlening. Om dat voor elkaar te krijgen, gaat de Arbowet op de schop.

Minister Asscher van SZW wil ondernemingsraden instemmingsrecht geven op de keuze en positie van de preventiemedewerker. Ook wil hij de positie van de bedrijfsarts versterken, onder meer door hem recht te geven op overleg met de OR (ondernemingsraad). Maar daar blijft het niet bij. Minister Asscher heeft het voorstel ‘Wijziging Arbowet met het oog op versterken arbodienstverlening’ online beschikbaar gesteld zodat u uw reactie kunt geven op de voorgestelde wijzigingen. U kunt tot 24 mei erop reageren.

Wijzigingen in de Arbowet

De voorgestelde wijzigingen in de Arbowet (pdf) moeten de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroten en de positie van de bedrijfsarts versterken. Concreet gaat het om de volgende punten:

  • Ondernemingsraden krijgen instemmingsrecht op de keuze voor de preventiemedewerker en zijn plek in de organisatie.
  • De positie van de preventiemedewerker en de samenwerking met arbodienstverleners wordt versterkt.
  • De bedrijfsarts krijgt wettelijk de ruimte voor overleg met de OR.
  • De adviserende rol van de bedrijfsarts wordt concreter.
  • Elke werknemer moet bij de bedrijfsarts terechtkunnen voor consultatie.
  • Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst wat ten goede moet komen aan de kwaliteit van de arbodienstverlening.
  • De Inspectie SZW krijgt meer mogelijkheden voor handhaving en toezicht.