Wanneer komt een werknemer in aanmerking voor een beeldschermbril?

22 juli 2019

Ik merk dat mijn ogen erg vermoeid zijn na een dag achter het beeldscherm zitten op mijn werk. Zou ik in aanmerking komen voor een beeldschermbril?

Om na te gaan of een beeldschermbril nuttig is voor de werknemer die hem aanvraagt, kan een werkgever een oogheelkundig onderzoek aanbieden. Het Arbobesluit bepaalt dat iedere werknemer die beeldschermwerk gaat verrichten, van tevoren en op gezette tijden daarna een passend onderzoek van de ogen en het gezichtsvermogen mag ondergaan. Uw bedrijf mag medewerkers ook een onderzoek laten ondergaan als zij gezichtsstoornissen ondervinden die het gevolg kunnen zijn van beeldschermwerk. Dat is bij u het geval. U heeft dus gegronde reden om een beeldschermbril aan te vragen.

Beeldschermbril voor kosten van de werkgever

De verplichtingen uit de Arbowet mogen nooit tot kosten voor de medewerker leiden. Dat betekent dat uw werkgever de kosten voor de eventuele beeldschermbril op zich moet nemen, mits dit inderdaad een nuttig hulpmiddel voor u blijkt te zijn. De kosten van een beeldschermbril variëren van enkele euro’s voor een leesbril tot honderden euro’s voor een multifocale bril met luxe glazen en montuur. U kunt verwachten dat u zo’n luxe bril niet snel zult krijgen.

Sommige verzekeraars vergoeden een beeldschermbril

Organisaties gaan hier voorzichtig mee om, want het kan al snel uit de hand lopen. Denk maar aan de situatie waarin alle medewerkers op uw afdeling opeens het nut van een beeldschermbril ontdekken nadat u zo’n bril heeft mogen aanschaffen. Veel organisaties kiezen ervoor om een maximumbedrag voor een bril af te spreken. Overigens vergoeden ook sommige ziektekostenverzekeraars de aanschaf van een beeldschermbril. Uw HR-afdeling of de arboprofessional zou dus kunnen vragen welke zorgverzekering u heeft en of (gedeeltelijke) vergoeding tot de mogelijkheden behoort. Als uw verzekering de bril vergoedt, scheelt dat uw werkgever natuurlijk. Het is dan aan u of u bereid bent de bril op die manier aan te schaffen.