Arbowet

De Arbowet geeft algemene bepalingen voor allerlei zaken rondom de arbeidsomstandigheden. Zo hebben de werkgever en de werknemer een duidelijk beeld van de onderdelen van een arbobeleid. De werkgever moet maatregelen treffen om een gezonde en veilige werkomgeving te garanderen.

De werknemer moet op zijn beurt verantwoord gedrag vertonen. Hij moet bijvoorbeeld waken voor zijn eigen veiligheid en die van andere werknemers. De Arbowet is verder uitgewerkt in de de Arboregeling en het Arbobesluit.

Nieuws

OR moet discriminatie achterban bestrijden

12-02-2024

Volgens de Arbowet heeft de bestuurder de verplichting om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Discriminatie valt hieronder....

WOR biedt ruimte voor eigen invulling

26-01-2024

De Wet op ondernemingsraden (WOR) beschrijft de taken en bevoegdheden van de medezeggenschap. In sommige gevallen kan de ondernemingsraad (O...

Meer risico op arbeidsongeval door laaggeletterdheid

25-01-2024

Laaggeletterdheid van werknemers brengt risico’s met zich mee voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer. Doordat werknemers bijvoorbe...

Verzuimcijfers kunnen OR inzicht bieden

19-01-2024

Het gemiddelde verzuimpercentage in 2023 was 4,6%. Daarmee is het voor het eerst sinds 2014 iets gedaald. In 2022 was het verzuimpercentage...

Recent verschenen