60-maandenregeling auto van de zaak aangepast in Handboek

4 oktober 2017 | Door redactie

In de meest recente versie van het Handboek Loonheffingen 2017 heeft de Belastingdienst de tekst over de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak aangepast. Fouten zijn gecorrigeerd en de leesbaarheid is verbeterd. Daarmee zijn de regels echter niet inhoudelijk veranderd.

Het Handboek Loonheffingen 2017 (tool) vermeldde een onjuiste einddatum voor de overgangsregeling voor auto’s van de zaak met een CO2-uitstoot van meer dan 50 gram per kilometer en een datum eerste tenaamstelling in de eerste helft van 2012. Het verlaagde bijtellingspercentage voor deze auto’s geldt niet – zoals eerst foutief vermeld was – tot en met 31 december 2018, maar tot en met 30 juni 2017. In de meest recente versie van het Handboek Loonheffingen 2017 is deze fout gecorrigeerd. 

De 60-maandenregeling verduidelijkt en verbeterd

Op basis van de 60-maandenregeling gelden de verlaagde bijtellingspercentages (tool) voor auto’s met een datum van eerste tenaamstelling tot 31 december 2016 voor de duur van 60 maanden. In eerdere versies van het Handboek Loonheffingen 2017 stond dat werkgevers op de laatste dag van deze 60-maandentermijn het nieuwe bijtellingspercentage moeten bepalen. Dat moet echter direct na afloop van de 60-maandentermijn. Deze informatie is in het handboek aangepast. Daarnaast staat nu duidelijker vermeld dat ook voor auto’s met CO2-uitstoot van meer dan 50 gram de 60-maandenregeling alleen geldt bij een datum van eerste tenaamstelling tot en met 31 december 2016.

Fout wel of niet met terugwerkende kracht corrigeren?

In principe mogen werkgevers ervan uitgaan dat het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst correcte informatie bevat. Alleen als de informatie overduidelijk onjuist is, mag dat niet. In dit specifieke geval was de informatie in het handboek wel onjuist, maar is het nog maar de vraag of werkgevers dit ook hadden moeten weten. 

Bijlagen bij dit bericht