Afhandeling massaal bezwaar privégebruik auto

2 juni 2017 | Door redactie

Op 1 juni is de collectieve uitspraak van de Belastingdienst in de massale bezwaarprocedure over privégebruik auto van de zaak en BTW in de Staatscourant gepubliceerd. Belastingplichtigen hebben tot 15 juli de tijd om aan te tonen dat het daadwerkelijk privégebruik lager is dan het forfait.

Demissionair staatssecretaris van Financiën had eerder al aangegeven dat hij een groot deel van de bezwaarschriften die gericht zijn tegen de BTW-correctie (tool)  met betrekking tot het privégebruik van de auto van de zaak als massaal bezwaar gaat afhandelen. De collectieve uitspraak die nu is gepubliceerd volgt op de recente arresten van de Hoge Raad. Deze collectieve uitspraak geldt voor alle bezwaren ineens en voor bezwaren over latere jaren als uw organisatie voor één jaar had ingediend

Belastingdienst grotendeels in het gelijk gesteld

Op bijna alle door belastingplichtigen aangedragen rechtsvragen is de Belastingdienst in het gelijk gesteld. Op één onderdeel besliste de Hoge Raad echter anders, namelijk als de rittenadministratie (tool) geen gegevens bevat waaruit is af te leiden in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt én de toepassing van het forfait tot een te hoge BTW-heffing leidt. In dat geval moet volgens de Hoge Raad ‘de omvang van het privégebruik met inachtneming van alle omstandigheden van het geval in redelijkheid worden bepaald’. Dit hoeft niet verplicht met een kilometeradministratie te worden gedaan. De Hoge Raad zegt wel uitdrukkelijk dat de belastingplichtige de gegevens over de omvang van het privégebruik aan de Belastingdienst moet verstrekken. Wie aannemelijk kan maken dat het daadwerkelijke privégebruik lager is, heeft recht op een teruggaaf van de te veel betaalde BTW.

Tot 15 juli motivatie insturen

Tot 15 juli 2017 kunnen belastingplichtigen hun bezwaar verder motiveren en aannemelijk maken dat de bijtelling van het forfait te hoog uitvalt. Als er geen sluitende kilometeradministratie is, moet hij de omvang van het privégebruik (per auto) aannemelijk maken. Volgens de Hoge Raad moet hierbij rekening gehouden worden met:

  • de aard van de onderneming;
  • de zakelijke doeleinden waarvoor de ter beschikking gestelde auto binnen de organisatie gebruikt wordt;
  • de positie en de werkzaamheden binnen de organisatie van de gebruiker van de auto;
  • de wijze waarop de auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt (zoals voor woon-werkverkeer)

Belastingplichtigen kunnen gebruikmaken van een formulier van de Belastingdienst (pdf). Vergeet niet een volledige onderbouwing en bewijsstukken mee te sturen! Uiterlijk eind november 2017 kunnen zij een bericht van de Belastingdienst verwachten.