Ander adres kan ook verblijfplaats woon-werkverkeer zijn

4 juli 2024 | Door redactie

Iemand met een auto van de zaak die om en om bij vriendin of in eigen huis woont mag het adres van de vriendin als verblijfplaats voor het woon-werkverkeer aanmerken van de rechter. De kilometers die worden gereden tussen huis vriendin en werk zijn dan dus geen privékilometers en tellen niet mee voor de bepaling van een eventuele bijtelling.

Het uitgangspunt bij een aan een werknemer ter beschikking gestelde auto van de zaak is dat de werkgever moet bijtellen (tool) wegens het privégebruik ervan. Als de werknemer echter op jaarbasis maximaal 500 privékilometer met de auto van de zaak maakt, hoeft de werkgever geen bijtelling te doen. Zorgt de werknemer voor een 'Verklaring geen privégebruik auto' die de werkgever in de administratie bewaart, dan kan de bijtelling achterwege blijven. In onderstaande zaak beschikte de werknemer over zo'n verklaring maar de inspecteur vond dat hij meer dan 500 kilometers privé had gereden.  

Kilometers van huis vriendin werk naar werk privé?

In deze zaak ging het om een gescheiden man met kinderen die de ene week bij hem in zijn eigen huis verbleven en de andere week bij zijn ex. Hij werkte op twee plekken en had een auto van de zaak gekregen van zijn werkgever. Hij beschikte over een 'Verklaring geen privégebruik auto'. In een periode van vijf maanden had hij negentien ritten tussen de woning van zijn vriendin en het werk gemaakt. Deze ritten merkte hij als zakelijk (woon-werkverkeer) aan. Hier was de inspecteur het niet mee eens, die vond dat het privékilometers waren waardoor de man te maken kreeg met een bijtelling.

Adres vriendin is verblijfplaats voor woon-werkverkeer

Hof Den Haag was het echter niet eens met de inspecteur. De rechter vond dat het adres van de vriendin kon worden aangemerkt als verblijfplaats voor woon-werkverkeer. De woning van de vriendin stond hem namelijk ter beschikking en hij verbleef er vaak als zijn kinderen niet bij hem waren. De reizen van de woonplaats naar de arbeidsplaats en vice versa vonden plaats binnen 24 uur. Het is daarom gewoon woon-werkverkeer. De kilometers telden dus niet als privékilometers en er was dus ook geen sprake van een bijtelling. Het is dus mogelijk dat woon-werkverkeer vanuit verschillende adressen aanvangt volgens de rechter.
Hof Den Haag, 12 maart 2024, publicatie 27 juni 2024, ECLI (verkort): 908

Bijlagen bij dit bericht