Animo variabele bijtelling op basis privékilometers?

Partijen uit de Mobiliteitsalliantie hebben samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Financiën een aantal pilots uitgevoerd naar alternatieve vormen van vervoer en betaling. Uit de pilot ‘Variabele bijtelling op basis van privékilometers’ komt naar voren dat een flink deel van de zakelijke rijders positief tegenover een variabele bijtelling staat. Een rittenregistratiesysteem is hierbij echter wel onmisbaar.

5 augustus 2021 | Door redactie

De Mobiliteitsalliantie, waarin onder andere de ANWB, NS en Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) zitten, en twee ministeries zijn een aantal pilots gestart vanuit ‘een wederzijdse behoefte bij beide om te experimenteren met innovatieve oplossingsrichtingen die tot een betere spreiding van de mobiliteitsvraag kunnen leiden’. De pilots moeten leermomenten en ervaringen opleveren over alternatieve vormen van vervoer en betaling. Ook moeten ze  nieuwe inzichten opleveren ten aanzien van de mogelijk te verwachten gedragsverandering en de gebruikte registratiemethoden. Een van de pilots was de ‘Variabele bijtelling op basis van privékilometers’ die is uitgevoerd door de VZR en gericht op de zakelijke markt.

Effect van een variabele bijtelling voor auto van de zaakrijder

In deze pilot is onderzocht wat het mogelijke effect is van een variabele bijtelling voor de auto van de zaak. Bij de variabele bijtelling wordt de te betalen belasting vastgesteld door te rekenen met een bedrag per gereden privékilometer met de auto van de zaak. Nu wordt de bijtelling voor de auto van de zaak (tool) gebaseerd op een vast percentage over de catalogusprijs van de auto. De conclusies die uit deze pilot kunnen worden getrokken zijn dat:

  • 60% van de auto van de zaakrijders die een bijtelling betalen positief staat ten opzichte van de variabele bijtelling. Van de zakelijke rijders die geen rekening houden met een bijtelling (video) staat 83% positief tegenover een bijtelling te betalen per gereden privékilometer.
  • 64% van de zakelijke rijders een gedragsverandering verwacht als het systeem van variabele bijtelling in werking treedt. De verwachting is dat er met name meer gereden gaat worden met de andere auto in het gezin (22%), en met de fiets (20%). 4% verwacht ook vaker de trein en 2% de bus te nemen.
  • Tussen de 60% en 76% van de zakelijke rijders verwacht dat ze  gaat proberen te besparen op het rijden van privékilometers met de auto van de zaak. Dit zal gemiddeld leiden tot een vermindering van het aantal te rijden privékilometers van 15% met de zakelijke auto.
  • Om de variabele bijtelling goed te laten werken het echt nodig is om een rittenregistratiesysteem te gebruiken.

Er volgt nog een onderzoek naar de fiscale en budgettaire consequenties van dit systeem.