Auto op de zaak aanschaffen of toch in privé kopen?

13 maart 2023 | Door redactie

Een vraag die veel ondernemers zich stellen als er gedacht wordt aan de aanschaf van een auto is: zal ik de auto in privé kopen of door de zaak laten betalen? Vaak zal dan voor de voordeligste optie worden gekozen. Maar is dit dan ook de beste? De afweging en voors en tegens op een rijtje.

Voor een ondernemer voor de inkomstenbelasting (IB) is de eerste vraag die diegene zich moet stellen is of een auto wel op de zaak mag of niet. Het gaat hier om het vraagstuk van de vermogensetikettering (video). Een IB-ondernemer mag op de auto voor de IB en de BTW een ver- mogensetiketje plakken. Dit hoeft overigens niet hetzelfde etiket te zijn. Een ondernemer mag dus de auto voor de IB op de zaak zetten en voor de BTW privé houden.
Voor de VPB gelden de vermogensetiketteringsregels niet. Iedere auto die op de balans staat is in principe zakelijk. De ondernemer moet het wel heel bont maken wil er een uitzondering van toepassing zijn.

Welke keuze gemaakt?

Voor de IB-ondernemer blijkt de etiketkeuze uit het feit dat diegene ervoor kiest om bepaalde kosten al dan niet af te trekken. Ook kan de keuze blijken uit de aanvraag van bepaalde fiscale faciliteiten. De auto kan in principe niet op de naam van het bedrijf worden gezet maar staat op naam van de ondernemer dus privé. Bij een VPB-plichtige onderneming blijkt de keuze uit het feit dat de auto op naam van de bv wordt gezet in het kentekenregister van de RDW. 

Geen eensluidend advies over aanschaf auto te geven

Wanneer is het nu voordelig een auto op de zaak te zetten en wanneer juist niet? Dit ligt natuurlijk aan de omstandigheden, er is dan ook helaas geen eensluidend advies te geven maar er zijn wel een aantal praktische handvatten te geven voor de afweging. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het aantal te rijden kilometers: hoe meer privékilometers er worden gereden, hoe voordeliger het voor een IB-ondernemer is om in een auto van de zaak te rijden. De bijtelling weegt dan waarschijnlijk ruimschoots op tegen de kosten die hij anders in privé had gehad. Hoe meer zakelijke kilometers de ondernemer rijdt, hoe voordeliger het is om in een privéauto te rijden als de vergoeding opweegt tegen de kosten.
  • Kosten: hoe hoger de kosten van een auto, hoe voordeliger het is om deze op de zaak te zetten. De ondernemer mag deze kosten dan namelijk aftrekken. Bij een privéauto mag hij deze kosten niet aftrekken. 

Meer weten over de afwegingen om een auto wel of niet op de zaak aan te schaffen? Lees dan dit verdiepingsartikel!