Autobelastingen aanpassen in ruil voor steun

31 maart 2016 | Door redactie

Het kabinet heeft op dit moment in de Eerste Kamer geen meerderheid voor de nieuwe autobelastingplannen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën is echter bereid om het wetsvoorstel op bepaalde punten aan te passen, zodat hij toch voldoende steun krijgt.

Uit de behandeling in de Tweede Kamer bleek dat de coalitiepartijen het Wetsvoorstel uitwerking autobrief 2.0 steunen. In de Tweede Kamer heeft het kabinet voldoende voorstanders voor de invoering van nog slechts twee bijtellingscategorieën per 2019 (tool) en een verlaging van de aanschafbelasting met 12%. In de Eerste Kamer is er echter geen meerderheid voor het wetsvoorstel en zal de staatssecretaris concessies moeten doen om voldoende steun voor de autobelastingplannen te krijgen.

Heftige reactie van markt op autobelastingplannen

Het CDA wil het wetsvoorstel wel steunen, maar is bang dat bepaalde auto’s van de zaak een onevenredig groot voordeel krijgen omdat die straks in het lage bijtellingstarief vallen. De staatssecretaris denkt na over een oplossing voor dit probleem. Het is namelijk niet de bedoeling dat de markt te heftig reageert op de veranderingen van de autobelastingen. Om de steun te krijgen van de ChristenUnie zal de staatssecretaris kijken naar mogelijkheden om de aanschaf van tweedehands plugin-hybride auto’s aantrekkelijker te maken. Het lage tarief voor de motorrijtuigenbelasting (de helft van het reguliere tarief) zou daarvoor langer moeten gaan gelden. 

Wetswijziging nodig voor voldoende steun

Het voorstel van de SP om het normale bijtellingstarief te verhogen naar 23% ziet de staatssecretaris echter niet zitten. Daarnaast zal het de staatssecretaris ook niet lukken om de steun te krijgen van D66. Volgens die partij leiden de nieuwe plannen tot 100.000 minder elektrische auto’s en zullen de nieuwe auto’s gemiddeld 10% meer CO2 uitstoten. D66 zal het wetsvoorstel daarom afwijzen. 
De staatssecretaris heeft de steun van andere partijen hard nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. De steun van CDA, ChristenUnie en SGP zou daarvoor voldoende zijn. Hiervoor is mogelijk nog wel een wetswijziging nodig.