Autobrief II wijzigt bijtellingstarieven

25 juni 2015 | Door redactie

Medewerkers die privékilometers rijden met een auto van de zaak gaan waarschijnlijk onder het bijtellingstarief van 22% vallen. Alleen voor volledig elektrische auto’s blijft het verlaagde tarief van 4% gelden. Dit blijkt uit de Autobrief II die onlangs werd gepubliceerd.

Als de Tweede en Eerste Kamer instemmen met de maatregelen die staatssecretaris Wiebes van Financiën presenteert in de Autobrief II (pdf), zijn er per 2019 nog maar twee bijtellingscategorieën voor het privégebruik van de auto van de zaak. De meeste auto’s vallen dan onder het 22%-tarief. Voor privégebruik van volledig elektrische auto’s blijft de bijtelling 4%. Deze lage bijtelling geldt over de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde van de auto.
Daarnaast komt per 2017 de vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor hybride auto’s te vervallen en geldt deze alleen nog maar voor elektrische auto’s. Hybride auto’s gaan in een paar jaar stapsgewijs steeds meer motorrijtuigenbelasting betalen. Verder gaan oude dieselauto’s ook meer motorrijtuigenbelasting betalen.

Bijtellingstarieven stapsgewijs aangepast

De nieuwe bijtellingspercentages gaan niet gelden voor lopende contracten (er geldt een maximum van zestig maanden). Daarvoor blijven de regels van kracht die van toepassing waren op het moment dat het contract werd afgesloten. U krijgt dus alleen met de nieuwe bijtellingscategorieën te maken bij het afsluiten van nieuwe (lease)contracten per 2017.
De aanpassing van de bijtellingstarieven gebeurt niet in één klap, maar stapsgewijs. Daarbij geldt:

Uitstootgrenzen 2015-2019 volgens Autobrief II