Bestelauto is niet privé door twee zitplaatsen

23 juli 2012 | Door redactie

Het is afhankelijk van de inrichting van uw bestelauto of de auto ook geschikt is voor privédoeleinden. Is dit het geval dan moet u ook een bijtelling betalen voor het privégebruik van deze bestelauto. Het feit dat de bestelauto beschikt over twee zitplaatsen is echter onvoldoende om uit te gaan van een bijtelling voor het privégebruik. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

In deze zaak ging het om een ondernemer die in het bezit was van een bestelauto. De auto was 2,6 meter hoog en had een lengte van 6,5 meter. Daarnaast stond op de auto de naam van de onderneming en waren er reclame-uitingen op aangebracht. De inrichting van de auto was ook klaar gemaakt voor het vervoer van materialen en gereedschappen. In de cabine van de bestuurder was echter wel een tweede stoel aangebracht. De Belastingdienst stelde dan ook dat de auto geschikt was voor privégebruik en dat de ondernemer een bijtelling moest betalen. Dit was volgens de ondernemer niet juist want de auto was uitsluitend geschikt voor het vervoer van goederen.

Vervoer van goederen

Het gerechtshof in Arnhem vond dat de auto door aard en inrichting alleen geschikt was voor het vervoer van goederen. Het maakte daarbij niet uit dat de ondernemer de bestelauto ook kon gebruiken voor het vervoer van personen. De staatssecretaris van Financiën ging in cassatie tegen de uitspraak van het gerechtshof. Volgens de Hoge Raad was er echter geen reden om anders te beslissen in deze zaak. De aanwezigheid of het gebruik van de tweede stoel was hierbij niet van belang. De bestelauto was zo duidelijk bedoeld voor uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het vervoer van goederen. De ondernemer kreeg dus gelijk en hoefde geen bijtelling te betalen.
Hoge Raad, 13 juli 2012, LJN: BX0920