Betaalt u voor verkeerd tanken door werknemer?

27 maart 2015 | Door redactie

Als een werknemer met een leaseauto in een moment van onachtzaamheid de verkeerde brandstof tankt en daardoor schade toebrengt aan zijn leaseauto, is het de vraag of de kosten van die schade op hem zijn te verhalen. Onlangs moest het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak zich over dit vraagstuk buigen.

Veroorzaakt een werknemer tijdens werktijd schade aan zijn auto van de zaak, dan is in principe de werkgever hiervoor aansprakelijk. Onder omstandigheden kan de werkgever ook aansprakelijk zijn voor schade die de werknemer buiten werktijd toebrengt aan zijn leaseauto. Een uitzondering geldt bij opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. In dat geval ligt de aansprakelijkheid bij de werknemer. Dit uitgangspunt stond dan ook aan de basis van de uitspraak van het gerechtshof.

Het hof stelt dat het tanken tijdens werktijd gebeurde

In de zaak stonden een werkgever en werknemer tegenover elkaar omdat de werknemer zijn leaseauto had volgegooid met benzine in plaats van de voorgeschreven diesel. Dit leidde tot schade aan de auto. De werkgever wilde die schade op de werknemer verhalen en haalde aan dat de werknemer de tankfout buiten werktijd had begaan. Volgens de werkgever was de werknemer daarom aansprakelijk, ongeacht de intenties bij het tanken. Het hof stelde echter dat de werknemer voor zijn werk op weg was naar een vergadering. De handeling vond hierdoor plaats tijdens werktijd.

Foutje moet kunnen baas…

Ook oordeelde het hof dat de werknemer niet met opzet of bewuste roekeloosheid verkeerd had getankt. Een dergelijke fout kan een autobestuurder nu eenmaal maken. Bovendien had de werknemer de fout nooit eerder begaan en was hij niet de eerste in de organisatie die verkeerd had getankt. Volgens de werkgever gebeurde dit wel eens vaker. Daarnaast kon de werkgever niet terugvallen op de leaseregeling, want de algemene formuleringen hierin waren onvoldoende om de werknemer aansprakelijk te kunnen stellen. De aansprakelijkheid lag daarom bij de werkgever.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 maart 2015, ECLI (verkort): 1908