Betalen naar gebruik auto (rekeningrijden) per 2030

15 december 2021 | Door redactie

In het Coalitieakkoord 2021-2025 is opgenomen dat er per 2030 een systeem van Betalen naar Gebruik voor alle auto’s in werking moet treden. Ook moeten vanaf dat jaar alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.

Er is in het coalitieakkoord opgenomen dat we moeten blijven investeren in schone mobiliteit vanwege het klimaat, maar ook voor de verbetering van de luchtkwaliteit in de steden. Daarbij blijft elektrisch vervoer gestimuleerd; ook de tweedehandsmarkt. Ook duurzame stadslogistiek en vrachtverkeer krijgen ondersteuning. De uitrol van laadinfrastructuur (laadpalen) wordt versneld.

Rekeningrijden per 2030

Per 2030 wordt een systeem van Betalen naar Gebruik (rekeningrijden) geïntroduceerd voor alle automobiliteit (verdiepingsartikel). Daarvoor gaat het nieuwe kabinet in deze regeringsperiode wetgeving vaststellen. Hierbij wordt de motorrijtuigenbelasting als basis genomen. Het tarief wordt afhankelijk gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing wordt niet tijd- en plaatsgebonden. Alle autogebruikers gaan dus meebetalen aan het weggebruik. Het nieuwe kabinet streeft er per 2030 ook naar dat alle nieuwe auto’s emissieloos zijn.

Vliegen wordt duurder

De vliegticketbelasting gaat omhoog. De opbrengst hiervan wordt deels gebruikt voor de verduurzaming van de luchtvaart en de vermindering van leefomgevingseffecten.