Bewijs leveren met rittenregistratie partner

16 mei 2013 | Door redactie

Het is aan u om te bewijzen dat u minder dan vijfhonderd privékilometers met de auto van de zaak heeft gereden. Hierbij kan de kilometeradministratie van de partner ook een rol spelen. Gerechtshof Den Haag keurde dat in een recente zaak goed.

Rijdt u met de auto van de zaak minder dan vijfhonderd privékilometers, dan kunt u onder de bijtelling voor het privégebruik van de auto van de zaak uitkomen. Om dat te bewijzen is een sluitende rittenregistratie een geschikt middel. In deze zaak was de inspecteur afgeweken van de ingediende aangifte inkomstenbelasting 2002. De fiscus ging niet akkoord met het achterwege laten van de bijtelling voor privégebruik. Deze bijtelling liep toen nog via de inkomstenbelasting.

Privékilometers onderbouwen

De man ging daarom naar de rechter. Hij vond dat hij het aantal privékilometers voldoende kon onderbouwen. Voor zijn zakelijke ritten had hij een eigen rittenregistratie en voor zijn privéritten kon hij verwijzen naar de rittenregistratie van zijn partner. Daarnaast reed hij ook in de auto van vrienden of ging hij met het openbaar vervoer. De inspecteur vond dat de kilometeradministratie van de partner niet voldeed aan de vereisten. Het gerechtshof volgde de inspecteur niet en vond dat de man de privékilometers via de registratie van zijn partner voldoende had bewezen. De bijtelling was dus niet van toepassing.
Gerechtshof Den Haag, 17 april 2013, LJN: BZ9988